รายละเอียด รายวิชชา รุ่น 35 รุ่นวิริยะศีลา (ภาคการศึกษาที่ 3/2560)

 ‪โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม‬ ควบคู่กสิณกรรมฐาน
(หลักสูตร 3 เดือน)

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (3 เดือน) 

=== โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ(+กสิณสมาธิ) เริ่มต้นด้วยการจับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์สมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากตามกรรมวิธี และพฤติกรรม 3 ทาง (กาย วาจา ใจ) ฯลฯ ===

ขยายมาถึงส่วนการแทนค่าสมการพฤติกรรม ขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์) พยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว]

สัตตาภิธรรมพัฒนา, สัตตาภิธรรมชั้นสูง เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ฯลฯ 
[หมายเหตุ ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว
ส่วนผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว]
โดย วิชชาสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียนวันอาทิตย์ 16:30-19:00 น.   
วิชชาสัตตาภิธรรมชั้นสูง เรียนวันจันทร์ 18:00-20:30 น.

ขยายมาถึงส่วนการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นวิชชา “กรรมจักร” (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ ตามผังกรรมจักร

ขณะนี้ส่วนวิชชา #กรรมจักร นี้ปฐมาจารย์ฯ ท่านอนุญาตให้ผู้ที่รักชอบในสายวิชชากรรมจักร (จักรราศี) สุวรรณโคมคำ สมัครเข้าเรียนวิชชากรรมจักรเบื้องต้นได้โดยตรงตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องมีพื้นฐานของวิชชาปฐมดาราฯ / สัตตาภิธรรมเบื้องต้นมาก่อนก็ได้  เป็นผู้ใหม่มาครั้งแรกก็สามารถสมัครเข้าเรียนวิชชากรรมจักรเบื้องต้นได้เลย 🎉 (ส่วนใครที่เรียนกรรมจักรเบื้องต้นมาแล้ว ก็สามารถสมัครกรรมจักรพัฒนาในรุ่นนี้ได้เลย) แล้วเรียนต่อยอดกรรมจักรไปโดยตรงจนสุดสาย คือ เรียนต่อในกรรมจักรพัฒนาและเรียนต่อในกรรมจักรชั้นสูง ต่อยอดขึ้นไปจนสุดสายขั้นสมบูรณ์ได้โดยตรง 
โดย วิชชากรรมจักรเบื้องต้น เรียนวันอังคาร 18:00-20:30 น.   
วิชชากรรมจักรพัฒนา เรียนวันเสาร์ 16:30-19:00 น.
[ส่วนวิชชากรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว]

ตลอดจนมีคอร์สพิเศษตามความสนใจแตกแขนงเป็น ตั้งชื่อ ฮวงจุ้ย ฯลฯ อันเป็นส่วนคำนวณและพยากรณ์ธาตุ รวมถึงจัดผังธาตุ เป็นต้น 

 

– คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง (3 เดือน) 
===

สำหรับผู้ที่รักชอบในวิชาพยากรณ์เลข 7 ตัว มีการเปิดสอนวิชชา “เทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง” เป็นการสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไปซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ

โดยคอร์สนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย โดยไม่ต้องมีพื้นปฐมดาราฯ หรือสัตตาภิธรรม ก็สามารถสมัครเรียนได้เช่นเดียวกัน มีเปิดสอนในวันเสาร์ เวลา 10:00-12:30 น.

ส่วนในคอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง2 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น.

และยังไม่พอ รุ่นนี้มีการขยายต่อยอดสูงขึ้นไปอีก ในคอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง3 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance อย่างเข้มข้น หลากหลายและลึกซึ้งพิสดารต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีกกว่าเดิม โดยขั้นนี้เรียนวันอังคาร เวลา 18:00-20:30 น.

===

– คอร์สหัตถศาสตร์ (ลายมือ)  

===
สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยอาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.
===

 

หลักสูตร 3 เดือนอื่นๆ

– คอร์สไพ่ธาโรต์กลับหัว (ไพ่ธาโรต์ภาคพิสดาร) 
ผู้ที่ชื่นชอบในสายไพ่ธาโร่ต์ ทางชมรมฯ ได้เปิดหลักสูตร ไพ่ธาโรต์กลับหัว หรือไพ่ธาโรต์ภาคพิสดาร อันเป็นการพยากรณ์ที่พิสดาร ผาดโผน แหวกแนว ที่ส่งเสริมความเฉียบคม และมีเอกลักษณ์สูง ประยุกต์หลักธรรมผสมผสานไว้ในทุกขั้นตอนการพยากรณ์ ฯลฯ เรียนทุกวันจันทร์ 14:00-16:30 น.

โดยผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานไพ่มาแล้ว สามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย

– คอร์สโหราศาสตร์พม่า อังคะวิชาธาตุ๗ตัว(พม่า) ระบบพ่อครูดวงสุริยะเนตร มีเปิดสอนในวันพุธ เวลา 18:00-20:30 น.

– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 
โดยคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 นี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย  มีเปิดสอนในวันพุธ เวลา 18:00-20:30 น.

และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดในคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันเสาร์ เวลา 10:00-12:30 น.
(ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 แล้ว)

– คอร์สโหราศาสตร์อายุรเวช_โหราอายุวัฒนะ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

– คอร์สฮวงจุ้ย‬ โดยมีทั้งพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2 ในรุ่นนี้

– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card คือ วิชาไพ่ธาโรต์1 และไพ่ธาโรต์2 ซึ่งในรุ่นนี้มีความพิเศษมากขึ้นไปอีก โดยได้ขยายขั้นสูงขึ้นเป็นวิชาไพ่ธาโรต์_3 และภาคพิสดาร (ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานแล้วก็สามารถสมัครเรียนได้เลย)

‪‎คอร์สดอกไม้บายศรี‬ (สัปปายะศิริบุปผา) มีเปิดสอนเป็นดอกไม้บายศรี_1 และขยายขั้น Advance ขึ้นไปอีกเป็นดอกไม้บายศรี_2  
โดย วิชชาดอกไม้บายศรี 1 เรียนวันอาทิตย์ 10:00-12:30 น.   
วิชชาดอกไม้บายศรี 2 เรียนวันอาทิตย์ 13:30-16:00 น.

– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต โดย อ.เอก ธนกร เปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 16:30-19:00 น.

– คอร์สอักขระเลขยันต์โบราณ มีเปิดสอนในวันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น.

– คอร์สสอนเปิดดวงพยากรณ์ ด้วย พลังจิต  เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิธีเปิดดวงพยากรณ์ โดยการกระทบจิตกำหนดรู้กระแสธาตุกระแสกรรม นำมาออกเป็นคำพยากรณ์ชาตาชีวิต โดยใช้พลังจิต ใช้สมาธิกรรมฐานเป็นหลัก  สอนโดย อาจารย์ณัฏฐ์ ชี้ชัด มีเปิดสอนในวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น.

 

=== ส่วนในภาคกรรมฐาน 
เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน

วิชชาพุทธกสิณสมดุลธาตุ  :  เป็นกสิณชั้นต้น ผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 10:00-12:30 น.
วิชชาไตรรัตน์พุทธกสิณ  :  เป็นกสิณชั้นกลาง ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว
วิชชากสิณวิปัสสนา  :  เป็นกสิณชั้นสูง  (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว   ===

 

ดูตารางเรียน และรายละเอียดการสมัคร