subject

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (3 เดือน) 
=== โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ(+กสิณสมาธิ) เริ่มต้นด้วยการจับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์สมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากตามกรรมวิธี และพฤติกรรม 3 ทาง (กาย วาจา ใจ) ฯลฯ ===

ขยายมาถึงส่วนการแทนค่าสมการพฤติกรรม ขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์) พยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว]

สัตตาภิธรรมพัฒนา เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ฯลฯ 
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว]

ขยายมาถึงส่วนการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นวิชชา “กรรมจักร” (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ ตามผังกรรมจักร

ส่วนวิชชา #กรรมจักร นี้ปฐมาจารย์ฯ ท่านอนุญาตให้ผู้ที่รักชอบในสายวิชชากรรมจักร (จักรราศี) สุวรรณโคมคำ สมัครเข้าเรียนวิชชากรรมจักรเบื้องต้นได้โดยตรงตั้งแต่ต้น โดยไม่ต้องมีพื้นฐานของวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นมาก่อนก็ได้  

เป็นผู้ใหม่มาครั้งแรกก็สามารถสมัครเข้าเรียนวิชชากรรมจักรเบื้องต้นได้เลย 🎉 แล้วเรียนต่อยอดกรรมจักรไปโดยตรงจนสุดสาย คือ เรียนต่อในกรรมจักรพัฒนาและเรียนต่อในกรรมจักรชั้นสูง ต่อยอดขึ้นไปจนสุดสาย 
โดย วิชชากรรมจักรเบื้องต้น เรียนวันอังคาร 18:00-20:30 น.   
วิชชากรรมจักรพัฒนา เรียนวันเสาร์ 16:30-19:00 น.
[ส่วนวิชชากรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว]

ตลอดจนมีคอร์สต่อเนื่องแตกแขนงเป็น ตั้งชื่อ ฮวงจุ้ย ฯลฯ อันเป็นส่วนคำนวณและพยากรณ์ธาตุ รวมถึงจัดผังธาตุ เป็นต้น 

 

– คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง (3 เดือน) 
===

ข่าวดี! ลำดับต่อไป สำหรับผู้ที่รักชอบในวิชาพยากรณ์เลข 7 ตัว รอคอย คือ รุ่น 35 นี้ มีการเปิดสอนวิชชา “เทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง” เป็นการสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไปซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ

โดยคอร์สนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย โดยไม่ต้องมีพื้นปฐมดาราฯ หรือสัตตาภิธรรม ก็สามารถสมัครเรียนได้เช่นเดียวกัน มีเปิดสอนในวันเสาร์ เวลา 10:00-12:30 น.

และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดในคอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง2 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น.

และยังไม่พอ รุ่นนี้มีการขยายต่อยอดสูงขึ้นไปอีก ในคอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง3 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance อย่างเข้มข้น หลากหลายและลึกซึ้งพิสดารต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีกกว่าเดิม โดยขั้นนี้เรียนวันอังคาร เวลา 18:00-20:30 น.

===

– คอร์สหัตถศาสตร์ (ลายมือ)  

===
พยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยอาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.
===

 

หลักสูตร 3 เดือนอื่นๆ

– คอร์สไพ่ธาโรต์กลับหัว (ไพ่ธาโรต์ภาคพิสดาร) 
ผู้ที่ชื่นชอบในสายไพ่ธาโร่ต์ ทางชมรมฯ ได้เปิดหลักสูตร ไพ่ธาโรต์กลับหัว หรือไพ่ธาโรต์ภาคพิสดาร อันเป็นการพยากรณ์ที่พิสดาร ผาดโผน แหวกแนว ที่ยังคงไว้ซึ่งความเฉียบคม เป็นเอกลักษณ์สูง เรียนทุกวันจันทร์ 14:00-16:30 น.

โดยผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานมาแล้ว สามารถที่จะสมัครเรียนได้ด้วย

– คอร์สโหราศาสตร์พม่า
– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 
โดยคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 นี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย  มีเปิดสอนในวันพุธ เวลา 18:00-20:30 น.

และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดในคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันเสาร์ เวลา 10:00-12:30 น.
(ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1)

– คอร์สโหราศาสตร์อายุรเวช_โหราอายุวัฒนะ   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
– คอร์สฮวงจุ้ย‬ โดยมีทั้งพื้นฐานและต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_1 และฮวงจุ้ย_2
คอร์สไพ่นาคราช‬  สอนโดย ณณัฐรัชต์ อาจารย์ณัฏฐ์ ชี้ชัด
– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card เดิมได้ขยายขั้น Advance เป็นไพ่ธาโรต์1 และไพ่ธาโรต์2 แต่ในรุ่นนี้มีความพิเศษมากขึ้นไปอีก โดยได้ขยายขั้นสูงขึ้นเป็นไพ่ธาโรต์_3 และภาคพิสดาร (ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานแล้วก็สามารถสมัครเรียนได้เลย)
‪‎คอร์สดอกไม้บายศรี‬ (สัปปายะศิริบุปผา) มีเปิดสอนเป็นดอกไม้บายศรี_1 และขยายขั้น Advance ขึ้นเป็นดอกไม้บายศรี_2
คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ‬
– คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ
– คอร์สกสิณวิปัสสนา 

=== ส่วนในภาคกรรมฐาน 
เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน

พุทธกสิณสมดุลธาตุ  :  กสิณชั้นต้น
ไตรรัตน์พุทธกสิณ  :  กสิณชั้นกลาง
กสิณวิปัสสนา  :  กสิณชั้นสูง  (สมถะ+วิปัสสนา)   ===

หมายเหตุ : วิชชาไตรรัตน์พุทธกสิณ ผู้เรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุแล้ว จึงจะสมัครได้

                 : วิชชากสิณวิปัสสนา ผู้เรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณแล้ว จึงจะสมัครได้