รายละเอียดรายวิชชา รุ่นที่ 52+1 (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)

 

💙💖💙💖💙💖
รายละเอียดรายวิชชารุ่นใหม่ รุ่นที่ 52+1 (รุ่นพลังคุณธรรม) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
💙💖💙💖💙💖
 
เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา
 
💖💖💖💖💖💖
 
รุ่น 52+1 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 9+4 วิชชา 9+4 คาบเรียน/สัปดาห์ (มีวิชชาที่เรียนออนไลน์ให้เลือกเรียนได้ถึง 9+4 วิชชา)
 
(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)
 
รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 9 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี 
 
รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 52+1 มีดังนี้
 
🟣🟣🟣🟣🟣
 
โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)
 
=======
🟫🟫คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้🟫🟫
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
#วิชชาที่นักเรียนใหม่เรียนได้ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
### คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม) ###
❤️– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นออนไลน์ (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น วิชชานี้เรียนออนไลน์ โดยเรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
### คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร) ###
 
❤️– #คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น ออนไลน์ (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น วิชชานี้เรียนออนไลน์ โดยเรียน วันศุกร์ 18:30-21:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
### ศาสตร์สุวรรณโคมคำ แบบอื่นๆ ###
 
❤️– #คอร์สลูกเต๋าพยากรณ์ ออนไลน์ (ฉบับสุวรรณโคมคำ) เป็นการใช้ลูกเต๋าในการจับนิมิตกรรม แล้วออกคำพยากรณ์ได้อย่างหลากหลายและแม่นยำตามแบบฉบับสุวรรณโคมคำ ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สลูกเต๋าพยากรณ์ออนไลน์ มีเรียนทุกวันอาทิตย์ 15.30-18.00 น.
 
❤️– #คอร์สไพ่สัตตาภิธรรม ออนไลน์  เป็นการนำไพ่ธาโรต์มาวางในตำแหน่งภพทั้ง 21 ของสัตตาภิธรรม แล้วออกคำพยากรณ์ ใช้องค์ความรู้ของวิชชาไพ่ธาโรต์ และวิชชาสัตตาภิธรรม มาผนวกกันออกคำพยากรณ์ ท่านใดที่เรียนสัตตาภิธรรมเบื้องต้นมาแล้ว ก็สามารถสมัครเรียนวิชชานี้ได้ทันที แต่ใครยังไม่มีพื้นฐานของสัตตาภิธรรม จะต้องลงเรียนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นควบคู่ไปด้วยในรุ่นนี้ จึงจะเรียนวิชชานี้ได้ โดย คอร์สไพ่สัตตาภิธรรมออนไลน์ มีเรียนทุกวันเสาร์ 15.30-18.00 น.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ
 
❤️–วิชชาเลข7ตัว9ฐาน ทักษามหาภูติออนไลน์ เป็นศาสตร์พยากรณ์ของไทยที่มีมาแต่โบราณ เป็นหนึ่งใน 3 วิชาหลักที่นักพยากรณ์มักใช้กัน โดยทำนายจากวันเดือนปี เวลาเกิด ผูกดวง ให้ผลลัพธ์การทำนายที่ละเอียดแม่นยำสูง สามารถทำนายถึงพื้นดวงเดิมของเจ้าชะตาว่าดีร้าย เด่นด้อยประการใด รวมถึงทำนายถึงความเป็นมาของดวงชะตาในช่วงอายุใดอายุหนึ่ง หรือทำนายดวงชะตาจรได้ ซึ่งในคอร์สนี้จะผนวกทักษา อัฐเคราะห์ ทั้งแปดดวง มีความสำคัญที่จะบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วไปในชีวิตมนุษย์นับแต่เกิดจนตาย ชี้บอกทางดำเนินแห่งชีวิตให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่สภาพและฐานะความเป็นไป และ อังคะวิชา-มหาภูติ เป็นศาสตร์ที่คาดว่ามาจากพม่า คำนวณปีเกิดโดยใช้ปีจุลศักราช(จ.ศ.) เป็นเกณฑ์ คำนวณหาตำแหน่งของอังคะวิชา-มหาภูติ ทั้ง 7 ตำแหน่ง วางเลข 7 ตัว ลงในเรือนดวงชะตาทั้ง 7 ตำแหน่ง เมื่อนำมาใช้ในการตั้งชื่อจะนำมาประกอบกับมหาทักษารหัสดาว เพื่อพิจารณาตำแหน่งต่าง ๆ ของชื่อว่า ส่งผลดี ผลร้ายอย่างไร อันเป็นประโยชน์ในการหาชื่อที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
โดย วิชชาเลข7ตัว9ฐาน ทักษามหาภูติออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันจันทร์ 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️–วิชาชัยภูมิบ้าน 8 ทิศออนไลน์ หลักวิชาคำนวณกระแสปราณ หรือปฏิกิริยาของพลังงานตามธรรมชาติ ซึ่งไม่แปรผันตามกาลเวลา ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย 🏠 ระบบบ้าน 8 ทิศ จึงเป็นการดู 8 ปฏิกิริยา อันประกอบด้วยการตรวจสอบปฏิกิริยาของทิศบ้าน ปฏิกิริยาของบุคคล และความเกี่ยวเนื่องระหว่างทิศบ้านกับทิศบุคคล ใช้จัดการที่อยู่อาศัย เช่น การจัดบ้าน การจัดเตียง การจัดโต๊ะทำงาน การจัดเตา ฯลฯ ให้เหมาะกับตำแหน่งของแต่ละบุคคล
โดย วิชชาชัยภูมิบ้าน 8 ทิศ ออนไลน์ เรียนวันอาทิตย์ 18:30-21:00 น. (นักเรียนใหม่ไม่มีพื้นฐาน ก็ลงเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สใบไม้นิมิตกรรมออนไลน์ : สอนการจับนิมิตกรรม การพยากรณ์ด้วยใบไม้ โดยนำความหมายดาว และคู่ดาว ภพในจักรราศี มาอ่านใบไม้ สะท้อนชีวิต ฯลฯ ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สใบไม้นิมิตกรรมออนไลน์ มีเรียนทุกวันเสาร์ 12.30-15.00 น.
 
❤️– #คอร์สโดมิโน่พยากรณ์ออนไลน์ โดมิโน่ ไร้กระบวนท่า ต่อดวงบอกชาตา ศาตร์แห่งการพยากรณ์ที่แม่นยำ และสามารถให้คำตอบคุณได้ถึงการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ และทุกๆ คำถามที่คุณหาคำตอบ ศาสตร์โดมิโน่จะเป็นแนวทางแก้ไขดวงชาตา ให้คุณได้… ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สโดมิโน่พยากรณ์ มีเรียนทุกวันอาทิตย์ 12.30-15.00 น.
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
คอร์สกรรมฐาน และคอร์สเบ็ดเตล็ด
❤️–#คอร์สกสิณดินออนไลน์ : กสิณดิน (ปฐวีกสิณ) เป็น 1 ในกรรมฐาน 40 ที่พระพุทธองค์ทรงสอน เป็นรากฐาน เป็นความมั่นคงของจิต เป็นความหนักแน่น มั่นคง แข็งแรง ทำให้จิตแข็งแกร่งไปด้วย เพราะได้นำธรรมชาติของดินมาเป็นพื้นฐาน เมื่อจิตได้ฝึกกสิณดิน ก็แข็งแกร่งหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่าย มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติดี อันเป็นเหตุให้สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนา และการดำเนินธุระต่างๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จดีสมปรารถนานานาประการต่อไป อีกทั้งคอร์สนี้ยังสอน #สมาธิบำบัดโรค ให้ด้วย นอกจากใช้บำบัดโรค แล้วยังใช้ป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้ รวมถึงป้องกันโรคภัย เภทภัยนานับประการ เหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกไว้หลีกเลี่ยงความเสื่อม มุ่งสู่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี
สำหรับผู้เรียนศาสตร์พยากรณ์ ก็ยิ่งควรฝึกกสิณกรรมฐานด้วย เพราะขณะพยากรณ์ หากมีจิตฟุ้งซ่าน การพยากรณ์ก็จะแผ่วลง ไม่เฉียบคม ผู้ใช้ศาสตร์พยากรณ์ต้องมีสมาธิที่ดี มีกำลังจิตที่เข้มแข็ง จะศึกษาได้แตกฉาน คำพยากรณ์จะยิ่งแม่นยำเฉียบคม และการฝึกกสิณสมาธิ สามารถกำหนดจิต ป้องกันวิบาก และอุทิศบุญได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สมควรที่ผู้พยากรณ์จะต้องกระทำให้ช่ำชอง กสิณดินออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันอาทิตย์ เวลา 09:30-12:00 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครเรียนวิชชาออนไลน์ ไม่ต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูฯที่ชมรมฯ
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
⚠ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ไม่ต้องมาไหว้ครูฯที่ชมรมฯ สมัครและเรียนผ่านออนไลน์โดยตรง สมัครได้ที่ Line : swk_online
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
.
.
💙💙💙💙💙💙
#วิชชาต่อยอดที่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน
💙💙💙💙💙💙
.
### คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร) ###
 
💙– #คอร์สกรรมจักรพัฒนา ออนไลน์ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ท่าน เสริมกุศลกรรม บรรเทาอกุศลกรรม ด้วยเหตุปัจจัยในกรรมจักรราศี เป็นเทคนิคการพยากรณ์กรรมจักรแบบดั้งเดิม โดยใช้หลักโลกธาตุ, นิยาม5, ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ ใช้อุปกรณ์และองค์ประกอบแบบกรรมจักรล้วนๆ ในการออกคำพยากรณ์ ตอบคำถามได้ทุกรูปแบบ โดยอาจารย์ผู้สอนวิชชากรรมจักรสุวรรณโคมคำ ของชมรมฯ
หมายเหตุ : วิชชากรรมจักรพัฒนาออนไลน์นี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว (คอร์สกรรมจักรพัฒนา เรียน วันเสาร์ 20:00-22:30 น.)
💙💙💙💙💙💙
คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ
 
💙–วิชชาไพ่ธาโรต์นิมิตกรรม 2 ออนไลน์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ธาโรต์ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน โดยในเทอมนี้ได้ขยายต่อยอดเป็น ไพ่ธาโรต์นิมิตกรรม 2 (สำหรับผู้ที่ผ่านไพ่ธาโรต์1 แล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นความรู้ คือรู้ความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบมาแล้ว) โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ 2 เรียนวันเสาร์ 09:30-12:00 น.
 
💙–วิชาโหราศาสตร์ไทย 2 ออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี ที่มีลักษณะการพยากรณ์วาดผังแบบดวงอีแปะ เป็นวิชชาพยากรณ์ ที่มีผลมาจากอำนาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี สอนการผูกลัคนา ทำนายดวงกำเนิด โดยโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ในเทอมนี้ ได้ขยายต่อยอดเป็นโหราศาสต์ไทย_2
โดย วิชชาโหราศาสตร์ไทย_2 ออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น. (สำหรับผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ไทย_1 มาแล้ว)
 
💙– #คอร์สยูเรเนียน 2 ออนไลน์ : โหราศาสตร์จักรราศีแบบสากลแขนงหนึ่ง โดยนาย อัลเฟรด วิตเตอร์ ชาวเยอรมัน เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาที่ประเทศเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าสืบต่อกันมาแต่โบราณที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแก่นแท้หรือหลักการที่ถูกต้อง เป็นจริง เชื่อถือได้ มาประยุกต์เข้ากับวิทยาการยุคใหม่ แล้วใส่ดาวทิพย์เพิ่มเติมขึ้นมา ร่วมกับดาวเดิมบนท้องฟ้าขึ้นมาอีก รวมเป็นสัญลักษณ์ 22 ดวงดาว เพื่อเพิ่มความละเอียดคมชัดในการพยากรณ์ เมื่อมีผู้นำโหราศาสตร์แขนงนี้ไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ มีการกำหนดชื่อให้ว่า Uranian Astrology (โหราศาสตร์ยูเรเนียน) โดยวิชายูเรเนียนนี้มีการคำนวนดวงดาวอย่างละเอียด ซับซ้อน ยากแก่การคำนวน และใช้เวลานานมากในการผูกดวง แต่ว่ามีความละเอียดคมชัดสูงมาก ในยุคปัจจุบันได้มีโปรแกรมสำเร็จรูป ไม่ต้องนั่งผูกดวงเอง จึงสะดวกในการนำมาใช้เป็นอันมาก และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ ที่ใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ผูกดวง จรดวงอย่างละเอียด แม่นยำ พยากรณ์รายละเอียดได้ระดับนาที โดยไม่ต้องคำนวนเอง
วิชานี้ ปกติเรียนกันในราคาหลายหมื่นบาท แต่ชมรมฯ นำมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ เรียนกันได้ทั่วประเทศ ในค่าใช้จ่ายหลักร้อยเท่านั้น
ผู้จะสมัครเรียนยูเรเนียน2ออนไลน์ ต้องผ่านคอร์สยูเรเนียนออนไลน์1 มาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันอังคาร เวลา 18:30-21:00 น.
หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครเรียนวิชชาออนไลน์ ไม่ต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูฯที่ชมรมฯ
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
⚠ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ไม่ต้องมาไหว้ครูฯที่ชมรมฯ สมัครและเรียนผ่านออนไลน์โดยตรง สมัครได้ที่ Line : swk_online
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
.
.

 

ตารางเรียน รุ่น 53
 
✨✨✨✨✨
 
📅‪#วันและเวลาเรียน‬ : เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร (รวม 3 เดือน = แต่ละวิชชาเรียนประมาณ 9-10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 วิชชา)
 
💼#เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน
 
🟣🟣เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้🟣🟣
 
❤️❤️#เริ่มทยอยเปิดเรียนออนไลน์วันแรก ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป❤️❤️
 
✨✨✨✨✨
 
☀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
☎โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📱Line: @srisuwankhomkhum https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: https://www.suwankhomkhum.com/
🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126