รายละเอียดรายวิชชา รุ่นที่ 52 (ภาคการศึกษาที่ 1/2565)

 

💙💖💙💖💙💖
รายละเอียดรายวิชชารุ่นใหม่ รุ่นที่ 52 (รุ่นปฐพีมั่นคง) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
💙💖💙💖💙💖
 
เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา
 
💖💖💖💖💖💖
 
รุ่น 52 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 12+1 วิชชา 12+1 คาบเรียน/สัปดาห์ (มีวิชชาที่เรียนออนไลน์ให้เลือกเรียนได้ถึง 12+1 วิชชา)
 
(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)
 
รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 9 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี
 
รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 52 มีดังนี้
 
🟣🟣🟣🟣🟣
 
โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)
 
=======
🟫🟫คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้🟫🟫
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
#วิชชาที่เปิดสอนทางออนไลน์
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
❤️– #คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ออนไลน์ (เลขศาสตร์สุวรรณโคมคำออนไลน์) พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน
=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง
 
คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ออนไลน์ (เลขศาสตร์สุวรรณโคมคำออนไลน์) เรียน วันเสาร์ 15:30-18:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้) ===
 
### คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม) ###
❤️– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นออนไลน์ (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น วิชชานี้เรียนออนไลน์ โดยเรียน วันอาทิตย์ 15:30-18:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
### คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร) ###
 
❤️– #คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น ออนไลน์ (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น วิชชานี้เรียนออนไลน์ โดยเรียน วันศุกร์ 18:30-21:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ
 
❤️– วิชชาโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี ที่มีลักษณะการพยากรณ์วาดผังแบบดวงอีแปะ เป็นวิชชาพยากรณ์ ที่มีผลมาจากอำนาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี สอนการผูกลัคนา ทำนายดวงกำเนิด
 
โดย วิชชาโหราศาสตร์ไทย ออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันพฤหัส 18:00-20:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
❤️–วิชชาเลข7ตัว9ฐานออนไลน์ เป็นการพยากรณ์โดยใช้ เลข 7ตัว 9 ฐาน ซึ่งเป็นเลข 7 ตัว ที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่ง โดยในคอร์สนี้ จะสอนการตั้งผังชะตา เลข 7 ตัว ดาว คู่ดาว พระเคราะห์คู่สัมพันธ์ กำลังพระเคราะห์ ภพ 21 ภพอังคะวิชา เทคนิคการพยากรณ์ การเงิน การงาน ความรัก และการพยากรณ์รายปี วัยใหญ่ การพับดวง (กลบทงูกินหาง) กาลชะตา อัฏฐกาลยาม ทักษาและมหาบท หรือ กาลโยค ฯลฯ
โดย วิชชาเลข7ตัว9ฐาน ออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันเสาร์ 12:30-15:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️–วิชายูเรเนียนออนไลน์ โหราศาสตร์จักรราศีแบบสากลแขนงหนึ่ง โดยนาย อัลเฟรด วิตเตอร์ ชาวเยอรมัน เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาที่ประเทศเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าสืบต่อกันมาแต่โบราณที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแก่นแท้หรือหลักการที่ถูกต้อง เป็นจริง เชื่อถือได้ มาประยุกต์เข้ากับวิทยาการยุคใหม่ แล้วเพิ่มใส่ทิพย์เพิ่มเติมขึ้นมา ร่วมกับดาวเดิมบนท้องฟ้าขึ้นมาอีก รวมเป็นสัญลักษณ์ 22 ดวงดาว เพื่อเพิ่มความละเอียดคมชัดในการพยากรณ์ เมื่อมีผู้นำโหราศาสตร์แขนงนี้ไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ มีการกำหนดชื่อให้ว่า Uranian Astrology (โหราศาสตร์ยูเรเนียน) โดยวิชายูเรเนียนนี้มีการคำนวนดวงดาวอย่างละเอียด ซับซ้อน ยากแก่การคำนวน และใช้เวลานานมากในการผูกดวง แต่ว่ามีความละเอียดคมชัดสูงมาก ในยุคปัจจุบันได้มีโปรแกรมสำเร็จรูป ไม่ต้องนั่งผูกดวงเอง จึงสะดวกในการนำมาใช้เป็นอันมาก และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ ที่ใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ผูกดวง จรดวงอย่างละเอียด แม่นยำ พยากรณ์รายละเอียดได้ระดับนาที โดยไม่ต้องคำนวนเอง
วิชานี้ ปกติเรียนกันในราคาหลายหมื่นบาท แต่ชมรมฯ นำมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ เรียนกันได้ทั่วประเทศ ในค่าใช้จ่ายหลักร้อยเท่านั้น
 
โดย วิชชายูเรเนียนออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันอังคาร 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สฮวงจุ้ยออนไลน์ : “ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ การงาน
โดย วิชชาฮวงจุ้ย ออนไลน์ เรียนวันเสาร์ 18:30-21:00 น. (นักเรียนใหม่ไม่มีพื้นฐาน ก็ลงเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สโหงวเฮ้งออนไลน์ สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลักษณะใบหน้า บุคลิก และพฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ วิชชานี้ เรียนออนไลน์ มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สไพ่ธาโรต์ออนไลน์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ธาโรต์ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สไพ่ธาโรต์ออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันอาทิตย์ เวลา 12:30-15:00 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
❤️–#คอร์สกราฟชีวิตออนไลน์ กราฟชีวิต เป็นศาสตร์การพยากรณ์เพื่อทำนายดวงชะตา โดยนำตัวเลขวันเดือนปีเกิด มาใช้ในการทำนาย ทั้งดวงเดิม และดวงจร ด้วยกราฟเส้น ที่มีขึ้น มีลง มีจุดเริ่มต้นของชะตา ที่แตกต่างกัน กราฟชีวิต จะบอกถึงวาสนาของเรา อยู่ระดับใด เรียนรู้ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก วิชชานี้มีเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09:30-12:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สเบอร์มงคลออนไลน์ วิชานี้จะสอนเกี่ยวกับความหมายคู่เลขของเบอร์โทรศัพท์ เพื่อนำไปใช้ปรับเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้กับตัวเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในการทายดวงขั้นพื้นฐานได้เช่นกัน เบอร์มงคลเมื่อสามารถใช้เป็น จะสามารถช่วยเสริมดวงชะตาได้ไม่แพ้ศาสตร์อื่น วิชชานี้มีเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 17:00-19:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สอักขระเลขยันต์ฯ ออนไลน์ สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น 
โดย วิชชาอักขระเลขยันต์กับชีวิต เรียนวันอาทิตย์ 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
คอร์สกรรมฐาน และคอร์สเบ็ดเตล็ด
❤️–#คอร์สกสิณดินออนไลน์ : กสิณดิน (ปฐวีกสิณ) เป็น 1 ในกรรมฐาน 40 ที่พระพุทธองค์ทรงสอน เป็นรากฐาน เป็นความมั่นคงของจิต เป็นความหนักแน่น มั่นคง แข็งแรง ทำให้จิตแข็งแกร่งไปด้วย เพราะได้นำธรรมชาติของดินมาเป็นพื้นฐาน เมื่อจิตได้ฝึกกสิณดิน ก็แข็งแกร่งหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่าย มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติดี อันเป็นเหตุให้สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนา และการดำเนินธุระต่างๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จดีสมปรารถนานานาประการต่อไป อีกทั้งคอร์สนี้ยังสอน #สมาธิบำบัดโรค ให้ด้วย นอกจากใช้บำบัดโรค แล้วยังใช้ป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้ รวมถึงป้องกันโรคภัย เภทภัยนานับประการ เหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกไว้หลีกเลี่ยงความเสื่อม มุ่งสู่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี
สำหรับผู้เรียนศาสตร์พยากรณ์ ก็ยิ่งควรฝึกกสิณกรรมฐานด้วย เพราะขณะพยากรณ์ หากมีจิตฟุ้งซ่าน การพยากรณ์ก็จะแผ่วลง ไม่เฉียบคม ผู้ใช้ศาสตร์พยากรณ์ต้องมีสมาธิที่ดี มีกำลังจิตที่เข้มแข็ง จะศึกษาได้แตกฉาน คำพยากรณ์จะยิ่งแม่นยำเฉียบคม และการฝึกกสิณสมาธิ สามารถกำหนดจิต ป้องกันวิบาก และอุทิศบุญได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สมควรที่ผู้พยากรณ์จะต้องกระทำให้ช่ำชอง กสิณดินออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันอาทิตย์ เวลา 09:30-12:00 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครเรียนวิชชาออนไลน์ ไม่ต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูฯที่ชมรมฯ
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
⚠ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ไม่ต้องมาไหว้ครูฯที่ชมรมฯ สมัครและเรียนผ่านออนไลน์โดยตรง สมัครได้ที่ Line : swk_online
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
ตารางเรียน รุ่น 52
 
✨✨✨✨✨
 
📅‪#วันและเวลาเรียน‬ : เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร (รวม 3 เดือน = แต่ละวิชชาเรียนประมาณ 9-10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 วิชชา)
 
💼#เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน
 
🟣🟣เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้🟣🟣
 
❤️❤️#เริ่มทยอยเปิดเรียนออนไลน์วันแรก ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นต้นไป❤️❤️
 
✨✨✨✨✨
 
☀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
☎โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📱Line: @srisuwankhomkhum https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: https://www.suwankhomkhum.com/
🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126