รายละเอียดรายวิชชา รุ่นที่ 51 (ภาคการศึกษาที่ 4/2564)

รายละเอียดรายวิชชา

 

 

🟣🟣🟣🟣🟣รายละเอียดรายวิชชารุ่นใหม่ รุ่นที่ 51 (รุ่นมหามิตร) ประจำภาคการศึกษาที่ 4/2564🟣🟣🟣🟣🟣
 
เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา
 
🟣🟣🟣🟣🟣
 
รุ่น 51 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 9+4 วิชชา 9+4 คาบเรียน/สัปดาห์ (มีวิชชาที่เรียนออนไลน์ให้เลือกเรียนได้ 9 วิชชา อีก 4 วิชชา เป็นวิชชาที่มานั่งเรียนที่ชมรมฯ)
 
(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)
 
รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 9 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี
 
รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 51 มีดังนี้
 
🟣🟣🟣🟣🟣
 
โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)
 
=======
 
🟫🟫คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้🟫🟫
 
🍊🍊🍊🍊🍊
 

วิชชาที่เปิดสอนทางออนไลน์

 
🍊🍊🍊🍊🍊
 
### คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม) ###
 
🧅– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา_ออนไลน์ : เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิสดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ
 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาออนไลน์ ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น หรือเรียนสัตตาภิธรรมออนไลน์แล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 15:15-18:00 น.
 
🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊
 
คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ
 
🧅#คอร์สโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี ที่มีลักษณะการพยากรณ์วาดผังแบบดวงอีแปะ เป็นวิชชาพยากรณ์ ที่มีผลมาจากอำนาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี สอนการผูกลัคนา ทำนายดวงกำเนิด โดยโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ในเทอมนี้ มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือโหราศาสตร์ไทย_1 และขยายต่อยอดเป็นโหราศาสต์ไทย_2
 
โดย วิชชาโหราศาสตร์ไทย_1 ออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันพุธ 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
วิชชาโหราศาสตร์ไทย_2 ออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันศุกร์ 18:30-21:00 น. (สำหรับผู้ที่เรียนโหราศาสตร์ไทย_1 มาแล้ว)
 
🧅#คอร์สฮวงจุ้ยออนไลน์ : “ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ การงาน โดยฮวงจุ้ยออนไลน์ในเทอมนี้ มีการขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2
 
โดย วิชชาฮวงจุ้ย 2 ออนไลน์ เรียนวันเสาร์ 18:30-21:00 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)
 
🧅#คอร์สไพ่ธาโรต์ออนไลน์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ธาโรต์ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สไพ่ธาโรต์ออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันเสาร์ เวลา 12:15-14:45 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
🧅#คอร์สอักขระเลขยันต์ฯออนไลน์ สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น
 
โดย วิชชาอักขระเลขยันต์ฯออนไลน์ เรียนวันอาทิตย์ 18:30-21:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
🧅#คอร์สลายมือออนไลน์ (หัตถศาสตร์) เป็นวิชชาที่ดูลักษณะมือ นิ้วมือ การอ่านลายเส้น และลักษณะต่างๆบนฝ่ามือ ทั้งรูปทรง เนิน เส้น ตำหนิต่างๆ แล้วออกเป็นคำพยากรณ์ และนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
โดย วิชชาหัตถศาสตร์ เรียนทางออนไลน์ มีเรียนวันอังคาร 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊
 
คอร์สกรรมฐาน และคอร์สเบ็ดเตล็ด
 
🧅#คอร์สทำยาสมุนไพรพื้นบ้านแก้หวัดออนไลน์ คอร์สนี้เรียนเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมาดูแลสุขภาพตัวเองได้ในเบื้องต้น โดยพึ่งพาวิถีธรรมชาติ สอนโดย พท.ศิรสิทธิ์ ประสิทธิ์ศิลป์สิริ แพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)
 
โดยคอร์สทำยาสมุนไพรพื้นบ้านฯ มีเรียนออนไลน์ วันจันทร์ 18:30-21:00 น.
 
🧅#คอร์สกสิณดินออนไลน์ : กสิณดิน (ปฐวีกสิณ) เป็น 1 ในกรรมฐาน 40 ที่พระพุทธองค์ทรงสอน เป็นรากฐาน เป็นความมั่นคงของจิต เป็นความหนักแน่น มั่นคง แข็งแรง ทำให้จิตแข็งแกร่งไปด้วย เพราะได้นำธรรมชาติของดินมาเป็นพื้นฐาน เมื่อจิตได้ฝึกกสิณดิน ก็แข็งแกร่งหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่าย มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติดี อันเป็นเหตุให้สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนา และการดำเนินธุระต่างๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จดีสมปรารถนานานาประการต่อไป อีกทั้งคอร์สนี้ยังสอน #สมาธิบำบัดโรค ให้ด้วย นอกจากใช้บำบัดโรค แล้วยังใช้ป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้ รวมถึงป้องกันโรคภัย เภทภัยนานับประการ เหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกไว้หลีกเลี่ยงความเสื่อม มุ่งสู่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี
 
สำหรับผู้เรียนศาสตร์พยากรณ์ ก็ยิ่งควรฝึกกสิณกรรมฐานด้วย เพราะขณะพยากรณ์ หากมีจิตฟุ้งซ่าน การพยากรณ์ก็จะแผ่วลง ไม่เฉียบคม ผู้ใช้ศาสตร์พยากรณ์ต้องมีสมาธิที่ดี มีกำลังจิตที่เข้มแข็ง จะศึกษาได้แตกฉาน คำพยากรณ์จะยิ่งแม่นยำเฉียบคม และการฝึกกสิณสมาธิ สามารถกำหนดจิต ป้องกันวิบาก และอุทิศบุญได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สมควรที่ผู้พยากรณ์จะต้องกระทำให้ช่ำชอง กสิณดินออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันพฤหัสบดี เวลา 18:30-21:00 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครเรียนวิชชาออนไลน์ ไม่ต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูฯที่ชมรมฯ
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 

⚠ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ไม่ต้องมาไหว้ครูฯที่ชมรมฯ สมัครได้ที่ Line : swk_online

 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
ตารางเรียน ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ รุ่นที่ 51
 
🍊🍊🍊🍊🍊
 

วิชชาที่นั่งเรียนที่ชมรมฯ

 
🍊🍊🍊🍊🍊
 
คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)
 
🫐#คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
 
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น วิชชานี้เรียนที่ชมรมฯ โดยเรียน วันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
=========
 
คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)
 
=========
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
 
คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น วิชชานี้เรียนที่ชมรมฯ โดยเรียน วันอาทิตย์ 15:30-18:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
====
 
🫐#คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขสมุดบัญชี เลขบัตรพนักงาน ฯลฯ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งสอนวิธีแก้ไข เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป
 
วิชชานี้สอนพยากรณ์ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์จำนวนมาก เป็นปูชนียบุคคลในแวดวงพยากรณ์ และท่านมีประสบการณ์พยากรณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี
 
โดย คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาที่เรียนที่ชมรมฯ เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
=== #ภาควิชชากรรมฐาน
 
เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
 
📷🎊#คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ: เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:30 น.
 
ตารางเรียน ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ รุ่นที่ 51
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
⚠ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาที่นั่งเรียนที่ชมรมฯ เรียนฟรี เสียแค่ค่าไหว้ครูฯสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท แล้วเข้านั่งเรียนได้ฟรีตลอดคอร์ส ติดต่อขอสมัครเรียนได้ที่ Line : swk_online เมื่อสมัครเรียนสำเร็จแล้ว จะได้รับเชิญเข้าห้องไลน์ ประจำห้องเรียนวิชชานั้นๆ เพื่อรอรับข่าวว่าจะเปิดเรียนวันแรกเมื่อไหร่ (หลังจากราชการอนุมัติให้นั่งเรียนในตัวอาคารได้) แล้วมายื่นเอกสารพร้อมเข้าไหว้ครูฯ ในคาบแรก เมื่อเสร็จแล้วก็เข้านั่งเรียนได้เลย
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
สุวรรณโคมคำ ครูสอนกรรมฐาน พยากรณ์
 
✨✨✨✨✨
 
📅‪#วันและเวลาเรียน‬ : เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร (รวม 3 เดือน = แต่ละวิชชาเรียนประมาณ 9-10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 วิชชา)
 
💼#เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน
 
🟣🟣เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้🟣🟣
 
🍊🍊#เริ่มทยอยเปิดเรียนออนไลน์วันแรก ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป🍊🍊
🍊🍊#เริ่มทยอยเปิดนั่งเรียนที่ชมรมฯวันแรก ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป🍊🍊
 
✨✨✨✨✨
 
☀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
☎โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📱Line: @srisuwankhomkhum https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: http://www.suwankhomkhum.com/
🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126