รายละเอียดรายวิชชา รุ่นที่ 50 (ภาคการศึกษาที่ 3/2564)

รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 50

 

 

🟣🟣🟣🟣🟣รายละเอียดรายวิชชารุ่นใหม่ รุ่นที่ 50 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564🟣🟣🟣🟣🟣

เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา

🟣🟣🟣🟣🟣

รุ่น 50 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 10 วิชชา 10 คาบเรียน/สัปดาห์ (มีวิชชาที่เรียนออนไลน์ให้เลือกเรียนได้ 7 วิชชา อีก 3 วิชชา เป็นวิชชาที่มานั่งเรียนที่ชมรมฯ)

(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)

รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 9 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี

รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 50 มีดังนี้

🟣🟣🟣🟣🟣

โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

=======

🟫🟫คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้🟫🟫

🍊🍊🍊🍊🍊

#วิชชาที่เปิดสอนทางออนไลน์

🍊🍊🍊🍊🍊

🧅– #คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ออนไลน์ (เลขศาสตร์สุวรรณโคมคำออนไลน์) พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน
=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง

คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ออนไลน์ (เลขศาสตร์สุวรรณโคมคำออนไลน์) เรียน วันอาทิตย์ 15:30-18:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้) ===

### คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม) ###

🧅– #คอร์สสัตตาภิธรรมออนไลน์ (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ

คอร์สสัตตาภิธรรมออนไลน์ เรียน วันเสาร์ 15:30-18:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)

🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊

ตารางเรียน รุ่น 50 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ

🧅– #คอร์สฮวงจุ้ยออนไลน์ “ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ การงาน

โดย วิชชาฮวงจุ้ยออนไลน์ เรียนวันเสาร์ 18:30-21:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)

🧅– #คอร์สอักขระเลขยันต์ฯออนไลน์ สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น

โดย วิชชาอักขระเลขยันต์ฯออนไลน์ เรียนวันอาทิตย์ 18:30-21:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)

🧅– #คอร์สโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี ที่มีลักษณะการพยากรณ์วาดผังแบบดวงอีแปะ เป็นวิชชาพยากรณ์ ที่มีผลมาจากอำนาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี สอนการผูกลัคนา ทำนายดวงกำเนิด

โดย วิชชาโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันศุกร์ 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊

คอร์สกรรมฐาน และคอร์สเบ็ดเตล็ด

🧅#คอร์สภาษาจีนกลางออนไลน์ โดยเน้นการพูด-ฟัง ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนผ่านทางออนไลน์ ในวันจันทร์ เวลา 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

🧅#คอร์สกสิณดินออนไลน์ : กสิณดิน (ปฐวีกสิณ) เป็น 1 ในกรรมฐาน 40 ที่พระพุทธองค์ทรงสอน เป็นรากฐาน เป็นความมั่นคงของจิต เป็นความหนักแน่น มั่นคง แข็งแรง ทำให้จิตแข็งแกร่งไปด้วย เพราะได้นำธรรมชาติของดินมาเป็นพื้นฐาน เมื่อจิตได้ฝึกกสิณดิน ก็แข็งแกร่งหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่าย มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติดี อันเป็นเหตุให้สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนา และการดำเนินธุระต่างๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จดีสมปรารถนานานาประการต่อไป อีกทั้งคอร์สนี้ยังสอน #สมาธิบำบัดโรค ให้ด้วย นอกจากใช้บำบัดโรค แล้วยังใช้ป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้ รวมถึงป้องกันโรคภัย เภทภัยนานับประการ เหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกไว้หลีกเลี่ยงความเสื่อม มุ่งสู่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี

สำหรับผู้เรียนศาสตร์พยากรณ์ ก็ยิ่งควรฝึกกสิณกรรมฐานด้วย เพราะขณะพยากรณ์ หากมีจิตฟุ้งซ่าน การพยากรณ์ก็จะแผ่วลง ไม่เฉียบคม ผู้ใช้ศาสตร์พยากรณ์ต้องมีสมาธิที่ดี มีกำลังจิตที่เข้มแข็ง จะศึกษาได้แตกฉาน คำพยากรณ์จะยิ่งแม่นยำเฉียบคม และการฝึกกสิณสมาธิ สามารถกำหนดจิต ป้องกันวิบาก และอุทิศบุญได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สมควรที่ผู้พยากรณ์จะต้องกระทำให้ช่ำชอง กสิณดินออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันพฤหัสบดี เวลา 18:30-21:00 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)

หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครเรียนวิชชาออนไลน์ ไม่ต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูฯที่ชมรมฯ

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

⚠ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท ไม่ต้องมาไหว้ครูฯที่ชมรมฯ สมัครและเรียนผ่านออนไลน์โดยตรง ได้ที่ Line : swk_online

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

🍊🍊🍊🍊🍊

#วิชชาที่นั่งเรียนที่ชมรมฯ

🍊🍊🍊🍊🍊

คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

🫐– #คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย

คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น วิชชานี้เรียนที่ชมรมฯ โดยเรียน วันอาทิตย์ 10:00-12:30 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)

====

🫐– #คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขสมุดบัญชี เลขบัตรพนักงาน ฯลฯ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งสอนวิธีแก้ไข เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป

วิชชานี้สอนพยากรณ์ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์จำนวนมาก เป็นปูชนียบุคคลในแวดวงพยากรณ์ และท่านมีประสบการณ์พยากรณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี

โดย คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาที่เรียนที่ชมรมฯ เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

🫐– #คอร์สการตั้งชื่อฉบับเต็ม สอนพยากรณ์ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์จำนวนมาก เป็นปูชนียบุคคลในแวดวงพยากรณ์ และท่านมีประสบการณ์พยากรณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี

โดย วิชชาการตั้งชื่อฉบับเต็ม เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

⚠ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาที่นั่งเรียนที่ชมรมฯ เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย แล้วมาไหว้ครูฯสมัครเรียนตามวันเวลาที่ประชาสัมพันธ์ แล้วเข้าเรียนได้เลย

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

✨✨✨✨✨

📅‪#วันและเวลาเรียน‬ : เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร (รวม 3 เดือน = แต่ละวิชชาเรียนประมาณ 9-10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 วิชชา)

💼#เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

🟣🟣เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้🟣🟣

🍊🍊#เริ่มทยอยเปิดเรียนวันแรก ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป🍊🍊

✨✨✨✨✨

☀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
☎โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📱Line: @srisuwankhomkhum https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: http://www.suwankhomkhum.com/
🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126