รายละเอียด รายวิชชา รุ่น 36 รุ่นมหาโชคมหาลาภ (ภาคการศึกษาที่ 1/2561)

 ‪โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม‬ ควบคู่กสิณกรรมฐาน
(หลักสูตร 3 เดือน)

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์  

=== ศาสตร์พยากรณ์(+กสิณสมาธิ)สุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากตามกรรมวิธี และพฤติกรรม 3 ทาง (กาย วาจา ใจ) ฯลฯ ===

– คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)

– สัตตาภิธรรมเบื้องต้น
เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์) พยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว]

– สัตตาภิธรรมพัฒนา
เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย พร้อมเทคนิคการพยากรณ์ที่พิศดารมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว

-สัตตาภิธรรมชั้นสูง
คำนวณดูบุญกรรม ย้อนกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ  
หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว

 

– คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

-กรรมจักรเบื้องต้น
เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร” (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ ตามผังกรรมจักร  และออกคำพยากรณ์ต่างๆ

-กรรมจักรพัฒนา
คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปีจำนวนชาติ และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักกฎแห่งกรรมและธรรมะ ฯลฯ 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว

-กรรมจักรชั้นสูง
เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูง อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย รวมถึงหยั่งลึก คำนวณอย่างละเอียดยิ่งนักผูกเป็นดวงนวางค์จักร ออกคำพยากรณ์ขั้นเฉียบคมเยี่ยมยอดได้ด้วย ฯลฯ 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรชั้นสูงนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนาแล้ว

====

– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี  (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) 

การเรียนการสอนวิชชานี้จะเริ่มจากการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย (จักรราศีทั่วไปที่รู้จักกันดี) ขั้น Advance ต่อขึ้นมาจากโหรัตตฯ2 แล้วจึงสอนวิธีผูกดวงจักรราศีแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำและการพยากรณ์ต่อเนื่องกันไป จนครบคอร์ส 3 เดือนโดยวิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี3 นี้เรียนวันอาทิตย์ เวลา 9:00-11:30 น.

และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดขึ้นในคอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี4 ด้วย ซึ่งเป็นการสอนวิชชานี้ขั้นสูงมาก อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น.

 

-คอร์ส(ภูมิ)ทักษา

สห(ภูมิ)ทักษา
จัดไว้สำหรับผู้ที่สนใจชื่นชอบในวิชชาทักษา นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษาคู่ธาตุขั้นอลังการแล้ว ยังมีทักษาอื่นๆ ที่หาเรียนได้ยาก ลึกซึ้ง ล้ำเลิศ แปลก พิสดารอีกมากมาย ซึ่งจะนำมารวมอยู่ในคอร์สนี้ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ 

ทักษามหายุค
ทักษามหายุค หรือเรียกเต็มยศว่า ทักษามหายุคศาสตร์ เป็นตำราไทยโบราณฝ่ายจันทรคตินิยม เป็นหลักในการพยากรณ์แบบเดียวกับวิชชาเลข 7 ตัว ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานเลข 7 ตัวสามารถเรียนได้

เลขศาสตร์
เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาโหราศาสตร์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป 

 ===

– คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง

สำหรับผู้ที่รักชอบในวิชาพยากรณ์เลข 7 ตัว มีการเปิดสอนวิชชา “เทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง” เป็นการสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไป ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ

===

– คอร์สนรลัญจกร

– หัตถศาสตร์ (ลายมือ)  
สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยอาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

-วิจิตรอักขระ (ลายเซ็น)
สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายเซ็น ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้

โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกัน

===

– คอร์สโหราศาสตร์พม่า2 (อังคะวิชาธาตุ7ตัวพม่า2) ระบบพ่อครูดวงสุริยะเนตร เรียนทุกวันพุธ เวลา 18:00-20:30 น. 

– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 
คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 นี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย  มีเรียนทุกวันอังคาร เวลา 14:00-16:30 น.

และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดในคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 3 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Super Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงยิ่งขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.
(ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 3 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 แล้ว)

====

– คอร์สโหราศาสตร์อายุรเวช
โหราอายุวัฒนะ1   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก 
โดย วิชชาโหราอายุวัฒนะ 1 เรียนวันอังคาร 18:00-20:30 น.

โหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข (โหราอายุวัฒนะ2)   
เป็นขั้นที่สูงขึ้นมาจากโหราอายุวัฒนะ1 ขยายต่อยอดเป็น วิชชาโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข ต้องเคยเรียนโหราอายุวัฒนะ1 แล้ว)

นวดพื้นบ้านล้านนา 1 (โหราศาสตร์สุขภาพ)
การนวดอัตตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ อาทิ การนวดแหกเส้น เป็นต้น ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้

 

====

– คอร์สฮวงจุ้ย‬ โดยมีทั้งพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2  โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.
วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น.

– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card คือ วิชาไพ่ธาโรต์1  และขยายต่อยอดเป็น ไพ่ธาโรต์2  (สำหรับผู้ที่ผ่านไพ่ธาโรต์1 แล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นความรู้ คือรู้ความหมายไพ่ทั้ง ๗๘ ใบมาแล้ว)
โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ 1 เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น.
วิชชาไพ่ธาโรต์ 2 เรียนวันพุธ 18:00-20:30 น.

‪‎คอร์สดอกไม้บายศรี‬ (สัปปายะศิริบุปผา) มีเปิดสอนเป็นดอกไม้บายศรี_1 และขยายขั้น Advance ขึ้นไปอีกเป็นดอกไม้บายศรี_2  
โดย วิชชาดอกไม้บายศรี 1 เรียนวันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.   
วิชชาดอกไม้บายศรี 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น.

– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต โดย อ.เอก ธนกร เปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 15:15-17:45 น.

– คอร์สอักขระเลขยันต์โบราณ 2  มีเปิดสอนในวันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น. (สำหรับผู้สนใจที่มีพื้นฐาน หรือเคยเรียนวิชชาอักขระเลขยันต์โบราณ1 หรืออักขระเลขยันต์กับชีวิต มาแล้ว)

– คอร์สเปลี่ยนชีวิต พยากรณ์ ด้วยพลังจิต (พลังจิต อ่านดวง) เป็นคอร์สสำหรับผู้ที่สนใจเรียนวิธีเปิดดวงพยากรณ์ โดยการกระทบจิตกำหนดรู้กระแสธาตุกระแสกรรม นำมาออกเป็นคำพยากรณ์ชาตาชีวิต โดยใช้พลังจิต ใช้สมาธิกรรมฐานเป็นหลัก  สอนโดย โค้ช ณณัฐรัชต์ เดชาจรูญเกียรติ มีเรียนในวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น.

 

=== ภาควิชชากรรมฐาน 
เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน

วิชชาพุทธกสิณสมดุลธาตุ  :  เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) สามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.
วิชชาไตรรัตน์พุทธกสิณ  :  เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกสมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง
ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.
วิชชากสิณวิปัสสนา  :  เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ  (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว  วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น.   === 

 

ดูตารางเรียน และรายละเอียดการสมัคร

 

กลับหน้าแรก