รายละเอียดรายวิชชา รุ่นที่ 56+1 (ภาคการศึกษาที่ 2/2566)

 
🟣🟣🟣🟣🟣รายละเอียดรายวิชชารุ่นใหม่ รุ่นที่ 56+1 (รุ่นมหามิตรปัญญามหาลาภ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566🟣🟣🟣🟣🟣
 
เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา
 
🟣🟣🟣🟣🟣
 
รุ่น 56+1 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 12 วิชชา 12 คาบเรียน/สัปดาห์ 
 
(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)
 
รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 9 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี
 
รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 56+1 มีดังนี้
 
🟣🟣🟣🟣🟣
 
โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)
 
=======
 
🟫🟫คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้🟫🟫
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 

วิชชาที่เปิดสอนทางออนไลน์

 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
### คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม) ###
 
❤️#คอร์สเลขศาสตร์สุวรรณโคมคำออนไลน์ (ปฐมดาราพุทธศาสตร์) พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน
=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง
คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (เลขศาสตร์สุวรรณโคมคำ) เรียน วันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้) ===
 
### คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม) ###
 
❤️คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นออนไลน์ (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นออนไลน์ โดยเรียน วันพฤหัสบดี 18:30-21:00 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)
🫐#คอร์สกรรมจักรราศีออนไลน์ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ท่าน เสริมกุศลกรรม บรรเทาอกุศลกรรม ด้วยเหตุปัจจัยในกรรมจักรราศี เป็นเทคนิคการพยากรณ์กรรมจักรแบบดั้งเดิม โดยใช้หลักโลกธาตุ, นิยาม5, ปฏิจจสมุปบาท ฯลฯ ใช้อุปกรณ์และองค์ประกอบแบบกรรมจักรล้วนๆ ในการออกคำพยากรณ์ ตอบคำถามได้ทุกรูปแบบ โดยอาจารย์ผู้สอนวิชชากรรมจักรสุวรรณโคมคำ ของชมรมฯ เมื่อ 9 ปีที่แล้ว ได้มีโอกาสเมตตา หวนเวียนคืน กลับมาสอนให้อีกครั้งหนึ่ง
 
คอร์สกรรมจักรราศีออนไลน์ โดยเรียน วันเสาร์ 20:00-22:30 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ
❤️วิชชาโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี ที่มีลักษณะการพยากรณ์วาดผังแบบดวงอีแปะ เป็นวิชชาพยากรณ์ ที่มีผลมาจากอำนาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี สอนการผูกลัคนา ทำนายดวงกำเนิด
โดย วิชชาโหราศาสตร์ไทย เรียนออนไลน์ มีเรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️วิชชาเลข7ตัว4ฐานออนไลน์ เป็นการพยากรณ์โดยใช้ เลข 7ตัว 4 ฐาน ประกอบคู่ดาว และวิธีการพยากรณ์ที่พลิกแพลง ไม่ธรรมดา สามารถพยากรณ์ทุกฐาน ทุกภพ โดยคิดคำนวณในใจ แล้วออกคำพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ง่าย ฉับไว แต่ลึกซึ้ง ใช้ได้ทันที
โดย วิชชาเลข7ตัว4ฐาน ออนไลน์ วิชชานี้เรียนออนไลน์ มีเรียนวันเสาร์ 09:00-11:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สฮวงจุ้ยออนไลน์ : “ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ การงาน
โดย วิชชาฮวงจุ้ย เรียนพุธ 18:30-21:00 น. (นักเรียนใหม่ไม่มีพื้นฐาน ก็ลงเรียนได้)
 
❤️#คอร์สไพ่ยิปซีออนไลน์ ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบตามแบบฉบับไพ่ยิปซีดั้งเดิม และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซี ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สไพ่ยิปซี เรียนออนไลน์ วันเสาร์ เวลา 15:15-17:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
❤️–#คอร์สโหงวเฮ้งออนไลน์ สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลักษณะใบหน้า บุคลิก และพฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ วิชชานี้ เรียนออนไลน์ มีเรียนทุกวันอังคาร เวลา 18:30-21:00 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สชัยภูมิบ้าน8ทิศ ออนไลน์ :หลักวิชาคำนวณกระแสปราณ หรือปฏิกิริยาของพลังงานตามธรรมชาติ ซึ่งไม่แปรผันตามกาลเวลา ด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ย ระบบบ้าน 8 ทิศ จึงเป็นการดู 8 ปฏิกิริยา อันประกอบด้วยการตรวจสอบปฏิกิริยาของทิศบ้าน ปฏิกิริยาของบุคคล และความเกี่ยวเนื่องระหว่างทิศบ้านกับทิศบุคคล ใช้จัดการที่อยู่อาศัย เช่น การจัดบ้าน การจัดเตียง การจัดโต๊ะทำงาน การจัดเตา ฯลฯ ให้เหมาะกับตำแหน่งของแต่ละบุคคล
โดย วิชชาชัยภูมิบ้าน 8 ทิศ ออนไลน์ เรียนวันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (นักเรียนใหม่ไม่มีพื้นฐาน ก็ลงเรียนได้)
 
❤️– #คอร์สโหราศาสตร์ไทยระบบดาราศาสตร์ ออนไลน์ คือ โหราศาสตร์ที่ใช้รูปแบบการพยากรณ์จากการคำนวนแบบ NASA เป็นโหราศาสตร์ที่อ้างอิงรูปแบบการคำนวนและพยากรณ์มาจากโหราศาสตร์สากล และโหราศาสตร์ verdic (อินเดีย)
โดย วิชชาโหราศาสตร์ไทย ระบบดาราศาสตร์ ออนไลน์ เรียนวันจันทร์ 18:30-21:00 น. (นักเรียนใหม่ไม่มีพื้นฐาน ก็ลงเรียนได้)
 
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 
คอร์สกรรมฐาน และคอร์สเบ็ดเตล็ด
❤️#คอร์สกสิณธาตุ 4 ออนไลน์ (กสิณดิน น้ำ ไฟ ลม) : เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:30 น.
 
สำหรับผู้เรียนศาสตร์พยากรณ์ ก็ยิ่งควรฝึกกสิณกรรมฐานด้วย เพราะขณะพยากรณ์ หากมีจิตฟุ้งซ่าน การพยากรณ์ก็จะแผ่วลง ไม่เฉียบคม ผู้ใช้ศาสตร์พยากรณ์ต้องมีสมาธิที่ดี มีกำลังจิตที่เข้มแข็ง จะศึกษาได้แตกฉาน คำพยากรณ์จะยิ่งแม่นยำเฉียบคม และการฝึกกสิณสมาธิ สามารถกำหนดจิต คุ้มครองป้องกันวิบาก และอุทิศบุญได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สมควรที่ผู้พยากรณ์จะต้องกระทำให้ช่ำชอง กสิณธาตุ4 เรียนออนไลน์ วันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:30 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
❤️#คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น
โดย วิชชาอักขระเลขยันต์กับชีวิต เรียนวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่สมัครเรียนวิชชาออนไลน์ ไม่ต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูฯที่ชมรมฯ
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣

⚠ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ไม่ต้องมาไหว้ครูฯที่ชมรมฯ สมัครได้ที่ Line : @swk_online

🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
 
 
✨✨✨✨✨
 
📅‪#วันและเวลาเรียน‬ : เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร (รวม 3 เดือน = แต่ละวิชชาเรียนประมาณ 9-10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 วิชชา)
 
💼#เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน
 
🟣🟣เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้🟣🟣
 
❤️❤️#เริ่มทยอยเปิดเรียนวันแรก ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป❤️❤️
💙💙สมัครได้ที่ Line : @swk_online (หรือสมัครเรียนที่ https://lin.ee/0DXJDiJ )💙💙
 
✨✨✨✨✨
 
☀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
☎โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📱Line: @srisuwankhomkhum https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: http://www.suwankhomkhum.com/
🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126