รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 49 รุ่นมหาศรีศรัทธา (ภาคการศึกษา 2/2564) ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33

เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา

 

รุ่น 49 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 24 วิชชา 26 คาบเรียน/สัปดาห์

(มีวิชชาที่เรียนออนไลน์ให้เลือกเรียนได้ 5 วิชชา อีก 19 วิชชา เป็นวิชชาที่มานั่งเรียนที่ชมรมฯ)

(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)

 

รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 9 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี

โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้

  วิชชาที่เปิดสอนและนั่งเรียนที่ชมรมฯ    
       วิชชาที่นักเรียนใหม่เรียนได้    
       – เลขศาสตร์สุวรรณโคมคำ (ปฐมดาราฯ)    
       – กรรมจักรเบื้องต้น (โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ)    
       – หัตถศาตร์ (ลายมือ)    
       – การตั้งชื่อฉบับเต็ม    
       – ไพ่ธาโรต์    
       – ฮวงจุ้ย    
       – โหราศาสตร์ไทย    
       – อักขระเลขยันต์กับชีวิต    
       – ปฐวีกสิณ (กสิณดิน)    
       – บายศรี    
       
  วิชชาที่เปิดสอนทางออนไลน์     
       วิชชาที่นักเรียนใหม่เรียนได้    
       – ภาษาจีนกลางออนไลน์    
       – ตั้งชื่อออนไลน์    
       – เลข 7 ตัว 4 ฐานออนไลน์    
       – ไพ่ธาโรต์ออนไลน์    
       – กสิณดินออนไลน์    

วิชชาที่เปิดสอนและนั่งเรียนที่ชมรมฯ

– คอร์สเลขศาสตร์สุวรรณโคมคำ  (ปฐมดาราพุทธศาสตร์) พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน
=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง + การใช้ไพ่แบบสุวรรณโคมคำ
 
คอร์สเลขศาสตร์สุวรรณโคมคำ (ปฐมดาราพุทธศาสตร์) เรียน วันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก) ===
 
คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
 
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว] คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิสดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ
 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 9:00-11:30 น.
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมไพ่ธาโรต์  คอร์สนี้ เป็นการสอนเชิงประยุกต์ โดยใช้ศาสตร์สัตตาภิธรรมของสุวรรณโคมคำผสมผสานกับการพยากรณ์โดยใช้ไพ่ธาโรต์ (ไพ่ยิปซี) อีกทั้งเทคนิคการพยากรณ์ของทั้ง 2 ศาสตร์ที่ผสมผสานอย่างเข้ากันได้ลงตัว เป็นแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน ทำให้ออกนอกกรอบการพยากรณ์แบบไพ่ธาโรต์ และสัตตาภิธรรม 
 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมไพ่ธาโรต์ ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมไพ่ธาโรต์ เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น.
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง คำนวณดูบุญกรรมย้อนชาติ ย้อนอดีต ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขความสำเร็จในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะ และส่งถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตที่สุด (คำนวณลึกผูกเป็นผังอภิธรรมเพื่อพยากรณ์ ลึกกว่าการผูกผังวันเดือนปีแบบปกติเข้าไปอีก ฯลฯ)
 
หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง เรียน วันศุกร์  18:00-20:30 น
 
ตารางเรียน รุ่น 49

คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

-คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
 
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น. 
 
-คอร์สเลขศาสตร์กรรมจักรราศี การนำดวงชะตามาผูกเป็นกรรมจักรราศีด้วยศาสตร์สุวรรณโคมคำ แล้ววิเคราะห์ดวงดาวของแต่ละบุคคล เพื่อนำดวงดาวเหล่านั้นมาใช้ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลไป 


หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนเลขศาสตร์กรรมจักรราศี ต้องผ่านคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้วคอร์สเลขศาสตร์กรรมจักรราศี เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น. 
 
-คอร์สกรรมจักรราศีชั้นสูงพิเศษ คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปี จำนวนชาติได้อย่างชัดเจน และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง ซึ่งในชั้นนี้จะสอน การย้อนอดีตชาติขั้น Advance ขึ้นไปอีก พร้อมทั้งต่อยอดเทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูงขึ้นไปอีก อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย 

 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรราศีชั้นสูงพิเศษนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนา หรือ กรรมจักรราศีพัฒนาแล้ว (คอร์สกรรมจักรราศีชั้นสูงพิเศษ เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.)
====
 

คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ

คอร์สฮวงจุ้ย“ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ การงาน โดยฮวงจุ้ยในเทอมนี้ มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2
 
โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนอาทิตย์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)
 
คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ธาโรต์ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
 
โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ นิมิตกรรม เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้) 
 
คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น 
 
โดย วิชชาอักขระเลขยันต์กับชีวิต เรียนวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น. (ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
คอร์สโหราศาสตร์ไทย  สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี ที่มีลักษณะการพยากรณ์วาดผังแบบดวงอีแปะ เป็นวิชชาพยากรณ์ ที่มีผลมาจากอำนาจของดวงดาวนพเคราะห์ต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบจักรราศี สอนการผูกลัคนา ทำนายดวงกำเนิด และสามารถต่อยอดขยายไปยังศาสตร์ชั้นสูงขึ้นไปได้อีก เทอมนี้มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือโหราศาสตร์ไทย_1 และขยายต่อยอดเป็นโหราศาสตร์ไทย_2
 
โดย วิชชาโหราศาสตร์ไทย 1 เรียนวันอาทิตย์ 9:00-11:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
วิชชาโหราศาสตร์ไทย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานวิชชานี้มาก่อน ก็สามารถลงเรียนได้))
 
คอร์สการตั้งชื่อฉบับเต็ม สอนพยากรณ์ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์จำนวนมาก เป็นปูชนียบุคคลในแวดวงพยากรณ์ และท่านมีประสบการณ์พยากรณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี
 
โดย วิชชาการตั้งชื่อฉบับเต็ม เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
====

คอร์สนรลัญจกร (ทำนายลักษณะบุคคล)

คอร์สหัตถศาสตร์ (ลายมือ) เป็นวิชชาที่ดูลักษณะมือ นิ้วมือ การอ่านลายเส้น และลักษณะต่างๆบนฝ่ามือ ทั้งรูปทรง เนิน เส้น ตำหนิต่างๆ แล้วออกเป็นคำพยากรณ์ และนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตสู่ความสำเร็จได้เป็นอย่างดี สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา)

โดย วิชชาหัตถศาสตร์ เรียนวันเสาร์ 9:00-11:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
===
 

หมวดเบ็ดเตล็ด

🎊‪‎คอร์สบายศรี  สอนงานใบตอง ทำบายศรีปากชาม บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:30 น.

===
 

=== #ภาควิชชากรรมฐาน

เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
 
📷🎊#คอร์สปฐวีกสิณ (กสิณดิน) : กสิณดิน (ปฐวีกสิณ) เป็น 1 ในกรรมฐาน 40 ที่พระพุทธองค์ทรงสอน เป็นรากฐาน เป็นความมั่นคงของจิต เป็นความหนักแน่น มั่นคง แข็งแรง ทำให้จิตแข็งแกร่งไปด้วย เพราะได้นำธรรมชาติของดินมาเป็นพื้นฐาน เมื่อจิตได้ฝึกกสิณดิน ก็แข็งแกร่งหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่าย มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติดี อันเป็นเหตุให้สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนา และการดำเนินธุระต่างๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จดีสมปรารถนานานาประการต่อไป อีกทั้งคอร์สนี้ยังสอน #สมาธิบำบัดโรค ให้ด้วย นอกจากใช้บำบัดโรค แล้วยังใช้ป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้ รวมถึงป้องกันโรคภัย เภทภัยนานับประการ เหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกไว้หลีกเลี่ยงความเสื่อม มุ่งสู่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี

 
สำหรับผู้เรียนศาสตร์พยากรณ์ ก็ยิ่งควรฝึกกสิณกรรมฐานด้วย เพราะขณะพยากรณ์ หากมีจิตฟุ้งซ่าน การพยากรณ์ก็จะแผ่วลง ไม่เฉียบคม ผู้ใช้ศาสตร์พยากรณ์ต้องมีสมาธิที่ดี มีกำลังจิตที่เข้มแข็ง จะศึกษาได้แตกฉาน คำพยากรณ์จะยิ่งแม่นยำเฉียบคม และการฝึกกสิณสมาธิ สามารถกำหนดจิต ป้องกันวิบาก และอุทิศบุญได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สมควรที่ผู้พยากรณ์จะต้องกระทำให้ช่ำชอง
 
วิชชาปฐวีกสิณนี้ มีเรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
 
📷🎊#คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ : เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกเดินธาตุ สมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ มาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:30 น.
 
=====================
 

วิชชาที่เปิดสอนทางออนไลน์

 
👉วิชายูเรเนียน2 ออนไลน์ โหราศาสตร์จักรราศีแบบสากลแขนงหนึ่ง โดยนาย อัลเฟรด วิตเตอร์ ชาวเยอรมัน เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาที่ประเทศเยอรมันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าสืบต่อกันมาแต่โบราณที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแก่นแท้หรือหลักการที่ถูกต้อง เป็นจริง เชื่อถือได้ มาประยุกต์เข้ากับวิทยาการยุคใหม่ แล้วเพิ่มใส่ทิพย์เพิ่มเติมขึ้นมา ร่วมกับดาวเดิมบนท้องฟ้าขึ้นมาอีก รวมเป็นสัญลักษณ์ 22 ดวงดาว เพื่อเพิ่มความละเอียดคมชัดในการพยากรณ์ เมื่อมีผู้นำโหราศาสตร์แขนงนี้ไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้ มีการกำหนดชื่อให้ว่า Uranian Astrology (โหราศาสตร์ยูเรเนียน) โดยวิชายูเรเนียนนี้มีการคำนวนดวงดาวอย่างละเอียด ซับซ้อน ยากแก่การคำนวน และใช้เวลานานมากในการผูกดวง แต่ว่ามีความละเอียดคมชัดสูงมาก ในยุคปัจจุบันได้มีโปรแกรมสำเร็จรูป ไม่ต้องนั่งผูกดวงเอง จึงสะดวกในการนำมาใช้เป็นอันมาก และมีความเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ ที่ใช้เครื่องมืออิเล็คทรอนิคส์ผูกดวง จรดวงอย่างละเอียด แม่นยำ พยากรณ์รายละเอียดได้ระดับนาที โดยไม่ต้องคำนวนเอง
 
วิชานี้ ปกติเรียนกันในราคาหลายหมื่นบาท แต่ชมรมฯ นำมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้ เรียนกันได้ทั่วประเทศ ในค่าใช้จ่ายหลักร้อยเท่านั้น
 
ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สยูเรเนียนออนไลน์1 มาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันจันทร์ เวลา 18:30-21:00 น.
 
👉คอร์สเลข 7 ตัว 4 ฐาน ออนไลน์ เป็นการพยากรณ์โดยใช้ เลข 7ตัว 4 ฐาน ประกอบคู่ดาว และวิธีการพยากรณ์ที่พลิกแพลง ไม่ธรรมดา สามารถพยากรณ์ทุกฐาน ทุกภพ โดยคิดคำนวณในใจ แล้วออกคำพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ง่าย ฉับไว แต่ลึกซึ้ง ใช้ได้ทันที คอร์สเลข 7 ตัว 4 ฐานออนไลน์ มีเรียน วันพุธ 18:30-21:00 น.
 
👉‪‎คอร์สภาษาจีนกลางออนไลน์ สอนการสื่อสารภาษาจีนกลาง โดยเน้นการพูด-ฟัง ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนผ่านทางออนไลน์ ในวันจันทร์ เวลา 18:00-20:30 น.
 
👉คอร์สตั้งชื่อออนไลน์ สอนการตั้งชื่อ โดยใช้หลัก ทักษาปกรณ์ หรือทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ6 , ตุ๊กตาไขนาม, ดาววาสนา, อังคะวิชา-มหาภูติ, ผูกดวงลัคนา, ผูกดวงเลข7ตัว และดูดาวเด่นเสียในภพต่างๆ โดยในคอร์สนี้ จะเน้นหลักการตั้งชื่อให้เหมาะสมกับเจ้าชะตาเป็นคนๆไป คอร์สตั้งชื่อออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันอังคาร เวลา 18:30-21:00 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
👉คอร์สไพ่ธาโรต์ออนไลน์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ธาโรต์ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สไพ่ธาโรต์ออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันเสาร์ เวลา 18:30-21:00 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
👉คอร์สกสิณดินออนไลน์  : กสิณดิน (ปฐวีกสิณ) เป็น 1 ในกรรมฐาน 40 ที่พระพุทธองค์ทรงสอน เป็นรากฐาน เป็นความมั่นคงของจิต เป็นความหนักแน่น มั่นคง แข็งแรง ทำให้จิตแข็งแกร่งไปด้วย เพราะได้นำธรรมชาติของดินมาเป็นพื้นฐาน เมื่อจิตได้ฝึกกสิณดิน ก็แข็งแกร่งหนักแน่นไม่หวั่นไหวง่าย มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติดี อันเป็นเหตุให้สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนา และการดำเนินธุระต่างๆ ให้บังเกิดผลสำเร็จดีสมปรารถนานานาประการต่อไป อีกทั้งคอร์สนี้ยังสอน #สมาธิบำบัดโรค ให้ด้วย นอกจากใช้บำบัดโรค แล้วยังใช้ป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้ รวมถึงป้องกันโรคภัย เภทภัยนานับประการ เหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกไว้หลีกเลี่ยงความเสื่อม มุ่งสู่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิดเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี
 
สำหรับผู้เรียนศาสตร์พยากรณ์ ก็ยิ่งควรฝึกกสิณกรรมฐานด้วย เพราะขณะพยากรณ์ หากมีจิตฟุ้งซ่าน การพยากรณ์ก็จะแผ่วลง ไม่เฉียบคม ผู้ใช้ศาสตร์พยากรณ์ต้องมีสมาธิที่ดี มีกำลังจิตที่เข้มแข็ง จะศึกษาได้แตกฉาน คำพยากรณ์จะยิ่งแม่นยำเฉียบคม และการฝึกกสิณสมาธิ สามารถกำหนดจิต ป้องกันวิบาก และอุทิศบุญได้เป็นอย่างดีอีกด้วย สมควรที่ผู้พยากรณ์จะต้องกระทำให้ช่ำชอง กสิณดินออนไลน์ เรียนทางออนไลน์ วันพฤหัสบดี เวลา 18:30-21:00 (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถสมัครเรียนได้)
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
🍊🍊ผู้ที่จะลงเรียนวิชชาออนไลน์ มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท ไม่ต้องมาไหว้ครูฯที่ชมรมฯ สมัครและเรียนผ่านออนไลน์โดยตรง ได้ที่ Line : swk_online
 
🟣🟣🟣🟣🟣🟣🟣
 
📅‪#วันและเวลาเรียน‬ : เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร (รวม 3 เดือน = แต่ละวิชชาเรียนประมาณ 9-10 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 วิชชา)
 
💼#เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน
 
🟣🟣เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้🟣🟣
🍊🍊#เริ่มทยอยเปิดเรียนวันแรก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป🍊🍊
 
✨✨✨✨✨
 
=====================

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📱Line: @srisuwankhomkhum https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: http://www.suwankhomkhum.com/
🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126