รายละเอียด รายวิชชาเรียน รุ่น 44 รุ่นโพธิ์ศรีศรัทธา (ภาคการศึกษา 4/2562) ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33

เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา

รุ่น 44 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 35 วิชชา 35+2 คาบเรียน/สัปดาห์

(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)

 

รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 18 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี

รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 44 มีดังนี้

โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

 

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน)
=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง + การใช้ไพ่แบบสุวรรณโคมคำ
 
คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก) ===
 
คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
 
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว] คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิสดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ
 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.

คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

-คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
 
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น.
 
-คอร์สกรรมจักรชั้นสูง คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปี จำนวนชาติได้อย่างชัดเจน และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูง อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย รวมถึงหยั่งลึก คำนวณอย่างละเอียดยิ่งนัก ผูกเป็นดวงนวางค์จักร ตรียางค์จักร ออกเป็นคำพยากรณ์ขั้นเฉียบคมเยี่ยมยอดได้อย่างน่าทึ่ง ฯลฯ
 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรชั้นสูงนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนาแล้ว (คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.)====
 

คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ

-คอร์สทักษามหายุค ทักษามหายุค หรือเรียกเต็มยศว่า ทักษามหายุคศาสตร์ เป็นตำราไทยโบราณฝ่ายจันทรคตินิยม เป็นหลักในการพยากรณ์แบบเดียวกันกับวิชชาเลข 7 ตัว แต่ใช้เพียงทักษาล้วนๆ นับคำนวณซ้อนกันอย่างละเอียด และมีความแม่นยำเฉียบคมเทียบเท่าโหราศาสตร์จักรราศีเลยทีเดียว ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานเลข 7 ตัวสามารถเรียนได้ และครั้งนี้ได้มีการต่อยอดขยายขึ้น เป็น คอร์สทักษามหายุค3 ซึ่งจะหลากหลาย ลึกซึ้ง กว้างขวาง Advance ขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอีก
 
โดย คอร์สทักษามหายุค1 เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้) และคอร์สทักษามหายุค3 เรียน วันพฤหัสบดี 14:00-16:30 น. (ผู้ที่จะเรียนทักษามหายุค3 ต้องเคยเรียนทักษามหายุค 2 มาแล้ว)
 
– คอร์สทักษาพยากรณ์ ใช้ทักษาล้วนๆในการออกคำพยากรณ์ แค่นี้ก็แม่นแล้ว วิชชานี้ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ทักษาพยากรณ์ มีเรียนทุกวันพุธ เวลา 14.00-16.30 น.
 
-คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขสมุดบัญชี เลขบัตรพนักงาน ฯลฯ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งสอนวิธีแก้ไข เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.
 
– คอร์สการวางเบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่แค่การดูเลขมงคล หรือเบอร์สวย แต่วิชชานี้จะสอนให้วางเบอร์โทรศัพท์ให้เหมาะแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนมีชะตาและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน การใช้เบอร์โทรศัพท์นั้นก็เช่นกันว่าย่อมไม่เหมือนกันในแต่ละคน ดั่งเช่นกันตัดเสื้อผ้า นอกจากทรง สีสันแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ ใส่แล้วเหมาะ ใส่แล้วดูดี วิชชานี้มีเรียนทุกวันอังคาร เวลา 18.00-20.30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
– คอร์สมหาภูติ7ตัวพม่า เป็นทักษามหาภูติ เลข 7 ตัวพม่า ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือมากในเรื่องความแม่นยำ คอร์สมหาภูติ 7 ตัวพม่า มีเรียน วันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.
 
– คอร์สหลักการออกคำพยากรณ์ เป็นการพยากรณ์อย่างมีขั้นตอน มีแบบแผน ไม่สับสน ไม่มั่ว กระจ่างแจ่มแจ้ง ผู้รับคำพยากรณ์ฟังแล้วเคลียร์ มีประโยชน์ ชัดเจน ถูกต้องตรงประเด็น ไร้ข้อกังขา ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานศาสตร์พยากรณ์มาบ้างแล้ว แต่ยังออกคำพยากรณ์ไม่คล่อง วิชชานี้ มีเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 18.15-20.45 น.
 
– คอร์สจริต6กับการพยากรณ์ มีเรียนทุกวันอาทิตย์ 9.00-11.30 น. (ผู้เรียนต้องผ่านสัตตาภิธรรมเบื้องต้นมาแล้ว)
 
– คอร์สชัยภูมิศาสตร์ไทย (ฮวงจุ้ยไทยแท้)‬ ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องชัยภูมิ (ฮวงจุ้ย) สายไทยแท้ๆ ที่หาเรียนได้ยากยิ่ง อาทิ การดูทิศ วิธีการตั้งเสาเอก การดูลักษณะพื้นที่ ทิศทางการตั้งบ้านเรือน การตรวจสอบอาถรรพณ์พื้นที่ การกำหนดบันได ตำแหน่งและความกว้างของประตู รวมถึงการวางผังห้องต่างๆ เป็นต้น ตามแบบไทยโบราณ โดยมีเรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
– คอร์สฮวงจุ้ย “ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ การงาน โดยฮวงจุ้ย มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2
 
โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้) วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)
 
– คอร์สโป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน) วิชาการผูกดวง ดูดวงชะตาแบบจีน ซึ่งเรียกว่า “โป๊ยหยี่” โดยการนำเอาวัน เดือน ปี และเวลาเกิด มาผูกดวงจีน คล้ายกับการผูกดวงไทย แต่รายละเอียดและกฎเกณฑ์จะต่างกัน โดยนำเบญจธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ มาสัมพันธ์กับดวงชะตา ทำให้ทราบว่าเจ้าของดวงชะตามีธาตุอะไรในดวงตนเอง และทำให้รู้ว่าพื้นดวงเป็นคนอย่างไร การหาธาตุสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับให้เกิดความสมดุล ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีเรียนในวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.
 
– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ธาโรต์ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น.
 

– คอร์สไพ่ยิปซีกลับหัว ผู้ที่ชื่นชอบในสายไพ่ยิปซี ทางชมรมฯ ได้เปิดหลักสูตร ไพ่ยิปซีกลับหัว อันเป็นการพยากรณ์ที่พิสดาร ผาดโผน แหวกแนว ที่ส่งเสริมความเฉียบคม และมีเอกลักษณ์สูง ประยุกต์หลักธรรมผสมผสานไว้ในทุกขั้นตอนการพยากรณ์ ฯลฯ เรียนทุกวันศุกร์ 18:00-20:30 น.

โดยผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานไพ่มาแล้ว สามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย

 
– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น โดย วิชชาอักขระเลขยันต์กับชีวิต เรียนวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 

– คอร์สพิธีกรรมโบราณและอักขระเลขยันต์ สอนการทำพิธีกรรมต่างๆ ตามแบบโบราณ เปิดสอนในวันศุกร์ เวลา 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

 
– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี โดยไม่ต้องมีพื้นมาก่อน และไม่ต้องผ่านวิชชาแกนสุวรรณโคมคำ ก็สมัครเรียนได้ทันที คือ วิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) โดยการเรียนการสอนจะปูพื้นเริ่มจากการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย (จักรราศีทั่วไปที่รู้จักกันดี) แล้วจึงสอนวิธีผูกดวงจักรราศีแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำและการพยากรณ์ต่อเนื่องกันไปจนครบหลักสูตร
 
โดย วิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี เรียนวันจันทร์ เวลา 18:00 น.-20:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)
 
– คอร์สอินทภาส บาทจันทร์  เป็นศาสตร์ที่วาด้วยเรื่องกฤษ์ และบาทฤกษ์ โหราจารย์สมัยก่อนใช้วิชานี้พยากรณ์ดวงพิชัยสงครามและได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ผู้เรียนต้องเรียนวิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี 3 มาแล้ว จึงจะเข้าเรียนได้ วิชชานี้ มีเรียนทุกวันจันทร์ 14.00-16.30 น. ===
 

คอร์สนรลัญจกร (ทำนายลักษณะบุคคล)

– คอร์สหัตถศาสตร์ สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันเสาร์ 9:00-11:30 น.
 
– คอร์สจักรวาลพยากรณ์  การพยากรณ์ต่างๆมีที่มาที่ไปอย่างไร สัมพันธ์กันอย่างไร และอะไรคือโหราศาสตร์ที่แท้จริง และความสัมพันธ์ของศาสตร์พยากรณ์แขนงต่างๆ ที่หาเรียนได้ยาก แท้จริงรากเหง้าของศาสตร์พยากรณ์ล้วนมาจากผังจักรวาลที่เราอยู่อาศัยนี้เอง เมื่อศึกษาให้แจ่มแจ้งแล้ว จะเข้าใจศาสตร์พยากรณ์ทั้งหลาย ได้อย่างแจ่มกระจ่าง ออกคำพยากรณ์ได้อย่างถ่องแท้แม่นยำ ได้ด้วยความเข้าใจในผังจักรวาลนี้เอง นอกจากใช้ออกคำพยากรณ์ และใช้ทำความเข้าใจศาสตร์พยากรณ์ทั้งหลายแล้ว ยังใช้ร่วมกับศาสตร์พยากรณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยม เช่น หัตถศาสตร์ ฯลฯ อีกด้วย สอนโดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันเสาร์ 12:15-14:45 น. ===
 

หมวดสุขภาพ อายุวัฒนะ

– คอร์สโหราอายุวัฒนะ สอนกายวิภาค สุขภาพ เหตุของการเกิดโรค เป็นต้น และสามารถวิเคราะห์ธาตุของแต่ละบุคคลได้อย่างชำนาญ และเป็นพื้นฐานของการทำนายโรคภัย สุขภาพ และการทำยาเป็นลำดับต่อไป เช่น ทำยาพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เป็นต้น โดย วิชชาโหราอายุวัฒนะ เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น.
 
– คอร์สโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข (โหราอายุวัฒนะ2) เป็นขั้นที่สูงขึ้นมาจากโหราอายุวัฒนะ1 ขยายต่อยอดเป็น วิชชาโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข วิชชานี้สอนการทำยาพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท มีทั้งยาลูกกลอน ยาผง ยาน้ำแผนโบราณ ฯลฯ ตามตำรับหลวงปู่ศุข (ท่านแตกฉานชำนาญทั้งสมาธิกรรมฐาน ฤทธิ์ฌาณ คาถาอาคม และสมุนไพร เป็นบูรพาจารย์องค์สำคัญในสายสุวรรณโคมคำด้วยเช่นกัน) เรียนวันเสาร์ 9:00-11:30 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข ต้องเคยเรียนโหราอายุวัฒนะ แล้ว)
 
– คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา (โหราศาสตร์สุขภาพ) การนวดอัตตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ อาทิ การนวดแหกเส้น เป็นต้น ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา (โหราศาสตร์สุขภาพ) เรียน วันจันทร์ 18:00-21:00 น.
 
– คอร์สหฐโยคะ หฐโยคะ คือ การใช้ศิลปะในการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวก และด้านลบ ให้จิตใจและร่างกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการฝึกจะเน้นการหายใจ ผนวกจักระและสมาธิ โดยคอร์สนี้ จะเป็นการฝึกโยคะท่าเดี่ยว ท่าต่อท่า ตามแบบโบราณ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คอร์สหฐโยคะ มีเรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น. ====
 

หมวดเบ็ดเตล็ด

🎊– ‪‎คอร์สโสฬสสัปปายะศิริบุปผา (บายศรี 1) สอนงานใบตอง ทำบายศรีปากชาม บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 09:00-14:45 น.

และในคอร์สนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดขยาย เป็นคอร์สโสฬสสัปปายะศิริบุปผา ชั้นสูง (บายศรี 2) โดยเรียนทุกวันอาทิตย์ 09:00-14:45 น. 
(ผู้ที่จะเรียนโสฬสสัปปายะศิริบุปผาชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัปปายะศิริบุปผา มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชชาบายศรีมาแล้ว)

 

=== #ภาควิชชากรรมฐาน

เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
 
📷🎊#คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ : เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.
 
📷🎊#คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ : เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกเดินธาตุ สมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.
 
📷🎊#คอร์สกสิณวิปัสสนา : เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น.
 
📷🎊คอร์สอภิธรรม 7 คัมภีร์ : สอนคุณธรรม หลักธรรมะ และหลักอภิธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชชาสุวรรณโคมคำ และการพยากรณ์ ฯลฯ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ โดยมีเรียนทุกวันเสาร์ เวลา 15:15-17:45 น.===

================

🍀🍀🍀🍀 คอร์ส 3 วัน “คอร์สถอดรหัสพรหมชาติ 🍀🍀🍀🍀
🎊“เรียนง่าย ใช้ง่าย แม่นยำฉับไว เป็นได้ เก่งได้ ภายใน 3 วัน”

🎉>>ใช้ง่าย พยากรณ์ได้ในทุกสถานการณ์
มีเรียนในวันที่ 12-13-14 ตุลาคม 2562 (3วันจบหลักสูตร)

===============

🍀🍀🍀🍀 คอร์ส 1 วันจบ 🍀🍀🍀🍀
🎉 คอร์ส “ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และพุทธศาสตร์” วันเดียวจบ

😄 บุคคลทั่วไปก็เรียนได้

🎉 เรียนวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (วันปิยะมหาราช) เวลา 09.00-17.00 น. ณ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัครเรียน
(เลือกมาสมัครวันใดวันหนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง)

🌟วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 (ต้นยาม) รอบแรก 12.00 น. รอบสอง 16.30 น.
🌟วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 (กลางยาม) รอบแรก 12.00 น. รอบสอง 16.30 น.
🌟วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 (ปลายยาม) รอบแรก 17.00 น. รอบสอง 20.30 น.

ผู้ที่เข้าร่วมไหว้ครูฯ สมัครเรียนรุ่นนี้แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้านั่งเรียนรุ่นนี้ได้

🎉🎉🎉เริ่มเปิดเรียนคอร์ส 3 เดือน วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562🎉🎉🎉

ดูรายละเอียดโพธิ์เงินโพธิ์ทองของจริงสายพันธุ์แท้ คลิก!
https://www.facebook.com/suwankhomkhum/posts/1144655592394119?__tn__=-R

=====================

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
โทร: 096-296-4642, 092-372-4234, 02-681-2524
📱Line: @srisuwankhomkhum https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: https://www.suwankhomkhum.com/
🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126