รายละเอียดรายวิชชา รุ่นที่ 42+1 รุ่นมหาโสฬส (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)

☀ หลักสูตรเร่งรัดโสฬส ☀

🎉คอร์ส เร่งรัดโสฬส มีวิชชาดังนี้
🎊 #คอร์สเลข7ตัวแบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)
🎊– โสฬสสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์)
เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ

[ส่วนวิชชาโสฬสสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว]
คอร์สโสฬสสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.

🎊– #โสฬสสัตตาภิธรรมพัฒนา
เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิศดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนโสฬสสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สโสฬสสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.

🎊- -คอร์สโสฬสสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ ชั้นสูง  คำนวณดูบุญกรรมย้อนชาติ ย้อนอดีต ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักอภิธรรม หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ  ฯลฯ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขความสำเร็จในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะ และส่งถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตที่สุด (คำนวณลึกผูกเป็นผังอภิธรรมเพื่อพยากรณ์ ลึกกว่าการผูกผังวันเดือนปี และผังยามอุบัติการณ์แบบปกติเข้าไปอีก ฯลฯ)  สอนคุณธรรม หลักธรรมะ และหลักอภิธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชชาสุวรรณโคมคำ และการพยากรณ์  เป็นการเรียนอภิธรรม 7 คัมภีร์ + สัตตาภิธรรมชั้นสูง อย่างละเอียดลึกซึ้ง แตกฉาน อลังการ อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน และเทอมนี้ได้มีการต่อยอดวิชชากลายเป็น โสฬสสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ ชั้นสูง ซึ่ง Advace ลึกซึ้งมากกว่าเดิม กว่าร้อยนัยพันนัย

หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนโสฬสสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สโสฬสสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ชั้นสูง เรียน วันเสาร์

 15:15-17:45 น

– #คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

🎊- #โสฬสกรรมจักรพัฒนา
คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปีจำนวนชาติ และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักกฎแห่งกรรมและธรรมะ มีเทคนิคการพยากรณ์ด้วยหลักอริยสัจ4 ฯลฯ 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชาโสฬสกรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว (คอร์สโสฬสกรรมจักรพัฒนา เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.)

🎊-#โสฬสกรรมจักรชั้นสูง
เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูง อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย รวมถึงหยั่งลึก คำนวณอย่างละเอียดยิ่งนักผูกเป็นดวงนวางค์จักร ตรียางค์จักร ออกคำพยากรณ์ขั้นเฉียบคมเยี่ยมยอดได้ด้วย ฯลฯ 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชาโสฬสกรรมจักรชั้นสูงนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนาแล้ว (คอร์สโสฬสกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.)

====

🎊-#คอร์สโสฬสรามเหียรสากล 
ศาสตร์พยากรณ์ดวงโลกและดวงเมือง ใช้หยั่งลึกสถานการณ์ของประเทศ ของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย แต่ละช่วงเวลา ออกมาได้อย่างแม่นยำ 
คอร์ส โสฬสรามเหียรสากล เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น.

===

🎊– #คอร์สโสฬสเทคนิคการพยากรณ์เลข7ตัวชั้นสูง_7ตัว11ฐาน

สำหรับผู้ที่รักชอบในวิชาพยากรณ์เลข 7 ตัว มีการเปิดสอนวิชชา “โสฬสเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง_7ตัว11ฐาน” เป็นการสอนเน้นไปที่วิธีการพยากรณ์อย่างหลากหลาย คล่องแคล่ว และลึกซึ้งแตกฉาน ในรูปแบบต่างๆ ของศาสตร์พยากรณ์เลข 7 ตัว ในแบบเลข 7 ตัวทั่วไป ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้กันได้กับวิชชาสัตตาภิธรรมสุวรรณโคมคำ 
คอร์สโสฬสเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง_7ตัว11ฐาน เรียน อังคาร 18:00-20:30 น.

🎊 -คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขสมุดบัญชี เลขบัตรพนักงาน ฯลฯ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งสอนวิธีแก้ไข  เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.

===

🎊– #คอร์สโสฬสหัตถศาสตร์ชั้นสูง (ลายมือ2) คอร์สนี้เป็นคอร์สขยายต่อยอดขึ้นจากคอร์สหัตถศาสตร์1 โดยสอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือที่ลุ่มลึก กว้างขวาง ซับซ้อน และ Advance ยิ่งขึ้นเป็นอันมาก โดยอาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น. 
(ผู้ที่จะเรียนโสฬสหัตถศาสตร์ชั้นสูง ต้องเคยเรียนหัตถศาสตร์ 1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชชาลายมือมาแล้ว)

 

🎊– #คอร์สการตั้งชื่อ สอนการใช้ทักษา ตุ๊กตาไขนาม หลาวเหล็ก ฯลฯ โดยตั้งเป็นเลข 7 ตัว ประกอบจักรราศี กำหนดอักษรเป็นชื่อ ดี-ร้าย ฯลฯ อันเป็นศาสตร์ชั้นสูง ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สการตั้งชื่อ มีเรียนทุกวันเสาร์ 18.15-20.45

🎊 – คอร์สจับยามสามตา จับยาม จับนิมิตกรรม แม่นยำ ฉับไว ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ศาสตร์ว่าด้วยการจับยาม อาทิ ยามสามตา ยามนาฬิกา ยามอัฐกาล ยามเทวดา เป็นต้น วิชชาในตำนาน ที่หาเรียนได้ยากยิ่ง คอร์สจับยามสามตา มีเรียนทุกวันจันทณ์ เวลา 18.00-20.30 น. (ผู้ใหม่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้)

 

🎊 – คอร์สส่องชีวิตจากใบไม้ สอนการจับนิมิตกรรม การพยากรณ์ด้วยใบไม้ โดยนำความหมายดาว และคู่ดาว ภพในจักรราศี มาอ่านใบไม้ สะท้อนชีวิต ฯลฯ ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ คอร์สส่องชีวิตจากใบไม้ มีเรียนทุกวันศุกร์ 18.00-20.30 น.

===

🎊– #คอร์สโหงวเฮ้ง สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลักษณะใบหน้า บุคลิก และพฤติกรรมของมนุษย์ ฯลฯ วิชชานี้มีเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 18:00-20:30 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)

====

🎊 – คอร์สโหราอายุวัฒนะ  สอนกายวิภาค สุขภาพ เหตุของการเกิดโรค เป็นต้น และสามารถวิเคราะห์ธาตุของแต่ละบุคคลได้อย่างชำนาญ และเป็นพื้นฐานของการทำนายโรคภัย สุขภาพ และการทำยาเป็นลำดับต่อไป เช่น ทำยาพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เป็นต้น โดย วิชชาโหราอายุวัฒนะ เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น.

🎊 –#คอร์สโสฬสโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข (โหราอายุวัฒนะ2) 
เป็นขั้นที่สูงขึ้นมาจากโหราอายุวัฒนะ1 ขยายต่อยอดเป็น วิชชาโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข วิชชานี้สอนการทำยาพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ศุข มีทั้งยาลูกกลอน ยาผง ยาน้ำแผนโบราณ ฯลฯ ตามตำรับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท (ท่านเป็นบูรพาจารย์องค์สำคัญในสายสุวรรณโคมคำด้วยเช่นกัน) เรียนวันเสาร์ 09:00-11:30 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโสฬสโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข ต้องเคยเรียนโหราอายุวัฒนะ1 แล้ว)

🎊 –#คอร์โสฬสสหฐโยคะ
หฐโยคะ คือ การใช้ศิลปะในการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวก และด้านลบ ให้จิตใจและร่างกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการฝึกจะเน้นการหายใจโดยคอร์สนี้ จะเป็นการฝึกโยคะท่าเดี่ยว ท่าต่อท่า ตามแบบโบราณ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คอร์สหฐโยคะ มีเรียน วันอาทิตย์ 9:00-11:30 น. (ผู้ที่จะเรียนโสฬสหฐโยคะ ต้องเคยเรียนคอร์สหฐโยคะ มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานในวิชชาหฐโยคะมาแล้ว)

====

🎊 – #คอร์สทวาทศะ คำนวณโชคลาภ ทำนายตัวเลขนำโชคเด่น ประจำต้นเดือน กลางเดือน เป็นต้น ฯลฯ โดย…อาจารย์บี ชี้ชัด คอร์สนี้มีเรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.15-17.45 น.

🎊– #คอร์สฮวงจุ้ย มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2 โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)

🎊- #คอร์สโสฬสฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ย 3) เป็นวิชชาฮวงจุ้ยที่ลึกซึ้ง หลากหลาย พลิกแพลง ยิ่งขึ้นกว่าฮวงจุ้ย2

หมายเหตุ : ส่วนวิชชาโสฬสฮวงจุ้ยนี้ ผู้จะสมัครเรียนจะต้องผ่านคอร์สฮวงจุ้ย2แล้ว (คอร์สโสฬสฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ย 3) เรียน วันอาทิตย์ 12:15-14:45 น.)

🎊– #คอร์สไพ่รูน อักษรเทวะพยากรณ์ คือ การอ่านนิมิตกรรมจากไพ่ผสมผสานอักษรรูน หรือ อักษรรูนิก ในภาษาพื้นเมืองเรียกฟูทาร์ก อันเป็นภาษาเก่าแก่ลึกลับ เกี่ยวพันกับโหราศาสตร์ของฝรั่ง โดย คอร์สโสฬสไพ่รูน อักษรเทวะพยากรณ์ เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น.

🎊– ‪‎#คอร์สโสฬสสัปปายะศิริบุปผา (บายศรี 1) สอนงานใบตอง ทำบายศรีปากชาม บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 09:00-14:45 น.

และในคอร์สนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดขยาย เป็นคอร์สโสฬสสัปปายะศิริบุปผา ชั้นสูง (บายศรี 2) โดยเรียนทุกวันอาทิตย์ 09:00-14:45 น. 
(ผู้ที่จะเรียนโสฬสสัปปายะศิริบุปผาชั้นสูง ต้องเคยเรียนสัปปายะศิริบุปผา มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชชาบายศรีมาแล้ว)

🎊– #คอร์สโสฬสอักขระเลขยันต์กับชีวิต2 สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น โดยคอร์สนี้จะเป็นสอนการใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิขั้น Advance ยิ่งขึ้นกว่าเดิม เปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 15:15-17:45 น. (ลงเรียนได้สำหรับผู้ที่เรียนอักขระเลขยันต์โบราณ , อักขระเลขยันต์กับชีวิต1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นความรู้ สามารถอ่านยันต์ได้ สามารถลงเรียนวิชชาดังกล่าวนี้ได้)

=== #ภาควิชชากรรมฐาน 
เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน

🎊#คอร์สโสฬสพุทธกสิณสมดุลธาตุ : เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.

🎊#คอร์สโสฬสไตรรัตน์พุทธกสิณ : เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกสมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง
ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.

🎊#วิชชากสิณวิปัสสนา : เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น. ===