รายละเอียด รายวิชชาเรียน รุ่น 42 (รุ่นมิตรไมตรี) ภาคการศึกษา 2/2562 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ_สาธุประดิษฐ์33

เรียนฟรี และดีด้วย มีจริงที่นี่จร้าาาาาาา

รุ่น 42 นี้ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ เปิดสอน 34 วิชชา 34+2 คาบเรียน/สัปดาห์

(เลือกสมัครเรียนวิชชาเดียว หรือหลายวิชชาก็ได้ ตามความสนใจ และความเพียรของแต่ละคน แต่อย่าเลือกให้เวลาเรียนชนกัน)

รุ่นนี้มีอาจารย์ผู้สอนกว่า 18 ท่าน หลายท่านมีประสบการณ์กว่า 30 ปี บางท่านมีประสบการณ์ยาวนานถึงกว่า 40 ปี

ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัครเรียน
(เลือกมาสมัครวันใดวันหนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง)

🌟วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 (ต้นยาม) รอบแรก 18.00 น. รอบสอง 20.00 น.
🌟วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 (กลางยาม) รอบแรก 18.00 น. รอบสอง 20.00 น.
🌟วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 (ปลายยาม) รอบแรก 11.45 น. รอบสอง 14.45 น.
🌟วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (เก็บตก#1) รอบแรก 11.45 น. รอบสอง 14.45 น.
🌟วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 (เก็บตก#2) รอบแรก 17.30 น. รอบสอง 20.30 น.

วันเริ่มเปิดเรียนวันแรกของคอร์ส 3 เดือน คือ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

ผู้ที่เข้าร่วมไหว้ครูฯ สมัครเรียนรุ่นนี้แล้ว จึงจะมีสิทธิ์เข้านั่งเรียนรุ่นนี้ได้

รายละเอียดรายวิชชา รุ่น 42 มีดังนี้

โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

 

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน)
=== ศาสตร์พยากรณ์+กสิณสมาธิ ในแบบฉบับสุวรรณโคมคำ เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยการฝึกจิต+จับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ ฯลฯ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์ด้วยหลักสมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากแห่งวิถีกรรม ด้วยการปรับพฤติกรรม 3 ทาง (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ฯลฯ อันเป็นพื้นฐานวิชชาสุวรรณโคมคำ ทั้งปวง + การใช้ไพ่แบบสุวรรณโคมคำ
 
คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก) ===
 
คอร์สเลข 7 ตัว แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชาสัตตาภิธรรม)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น (เลข7ตัว_อภิธรรม7คัมภีร์ภาคคำนวณ) เรียนวิธีการแทนค่าวันเดือนปี เป็นสมการพฤติกรรม และขยายออกมาเป็นผังวิชชา “สัตตาภิธรรม” ใช้เทคนิคการพยากรณ์แบบอภิธรรม 7 คัมภีร์ พร้อมทั้งพยากรณ์จริตธาตุบารมี ชาตาชีวิต+หนทางแก้ไข การตั้งชื่อนามมงคล ตลอดจนคำนวณยาสมุนไพรปรับธาตุ ฯลฯ
 
[ส่วนวิชชาสัตตาภิธรรมเบื้องต้นนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์แล้ว] คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)
 
– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เทคนิคการคำนวณและเคล็ดการพยากรณ์สัตตาภิธรรมขั้น Advance อย่างหลากหลายและลุ่มลึกละเอียด แตกฉาน แม่นยำ รวมถึงมีการขยายผังการพยากรณ์เป็นแบบผัง 7 ฐาน 9 ฐาน 11 และ 12 ฐาน ตามลำดับ อย่างหลากหลาย มีการพยากรณ์แบบอริยสัจ4 พร้อมทั้งเทคนิคการพยากรณ์ที่พิสดารอีกมากมาย แล้วแต่ว่าผู้เรียนแต่ละรุ่นจะทรงได้แค่ไหน ฯลฯ
 
หมายเหตุ : ผู้จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนา ต้องผ่านคอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้นแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.
 
-คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ เป็นการสอนที่ Super Advance ยิ่งขึ้นกว่าสัตตาภิธรรมชั้นสูง โดยคอร์สนี้จะเน้นการผูกดวงแบบสัตตาภิธรรม ให้ออกมาเป็น 12 ฐาน และมีการคำนวณตัวแฝงอีกเป็นอันมาก สอนทักษะการพยากรณ์อย่างเป็นลำดับ มีที่มาที่ไป เป็นเหตุเป็นผล ชัดเจน แม่นยำ ฉับไว เฉียบคม ลุ่มลึก ลึกซึ้ง แตกฉานร้อยนัยพันนัย ทำให้รองรับคำถาม ตอบโจทย์พยากรณ์ และการออกภาคสนาม การทำงานจริง ได้ในทุกรูปแบบ อลังการครอบคลุม
 
หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูงพิเศษ เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น.
 
-คอร์สสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ คำนวณดูบุญกรรมย้อนชาติ ย้อนอดีต ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก เพื่อออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางวิธีแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักธรรมะ หลักอภิธรรม หลักกฎแห่งกรรม และหลักธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขความสำเร็จในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะ และส่งถึงมรรคผลนิพพานได้ในอนาคตที่สุด (คำนวณลึกผูกเป็นผังอภิธรรมเพื่อพยากรณ์ ลึกกว่าการผูกผังวันเดือนปี และผังยามอุบัติการณ์แบบปกติเข้าไปอีก ฯลฯ) สอนคุณธรรม หลักธรรมะ และหลักอภิธรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิชชาสุวรรณโคมคำ และการพยากรณ์ เป็นการเรียนอภิธรรม 7 คัมภีร์ + สัตตาภิธรรมชั้นสูง อย่างละเอียดลึกซึ้ง แตกฉาน อลังการ อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน
 
หมายเหตุ : ผู้ที่จะสมัครเรียนสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ ต้องเคยเรียนสัตตาภิธรรมพัฒนาแล้ว คอร์สสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น
 

คอร์สจักรราศี (โหราศาสตร์) แบบสุวรรณโคมคำ (วิชชากรรมจักร)

-คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น (จักรราศี12_ปฏิจจสมุปบาท12) เป็นการนำเลข 7 ตัว ของสัตตาภิธรรม มาผูกเป็นผังวิชชา “กรรมจักร”(ปฏิจจสมุปบาท12_ปัจจยาการ12) รวมทั้งคำนวน นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ ฯลฯ อย่างละเอียดตามผังกรรมจักรสุวรรณโคมคำ อันมีลักษณะเฉพาะตัว และออกคำพยากรณ์ต่างๆ มากมาย
 
คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น.
 
-คอร์สกรรมจักรพัฒนา คำนวณบุญกรรม ย้อนดูกรรมในอดีตชาติได้หลายภพชาติเป็นอันมาก นับคำนวณ บอกจำนวนปี จำนวนชาติได้อย่างชัดเจน และออกคำพยากรณ์กรรมอย่างมีหลักวิชชาแจ่มแจ้ง มีหลักเกณฑ์พิสูจน์ได้ จับต้องได้ พร้อมทั้งบอกแนวทางการแก้ไขในปัจจุบันชาติ ปัจจุบันขณะอย่างได้ผลดี สอดคล้องหลักกฎแห่งกรรมและธรรมะ มีเทคนิคการพยากรณ์ด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท12 หลักอริยสัจ4 หลักพรหมวิหาร4 ฯลฯ อีกทั้งมีการผูกดวงแบบพิเศษเป็นดวงอภิธรรม(แตกต่างและลึกกว่าการผูกดวงวันเดือนปี และดวงยามอุบัติการณ์) เพื่อการเจาะลึกบุญกรรม และเส้นทางการบำเพ็ญของเจ้าชาตาที่สั่งสมมาในอดีต พร้อมทั้งบอกวิธีแก้ไขและส่งเสริมด้วยหลักบุญกรรม และหลักธรรมอย่างเป็นรูปธรรม+ได้ผล ฯลฯ
 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรพัฒนานี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรเบื้องต้นแล้ว (คอร์สกรรมจักรพัฒนา เรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.)
 
-คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เทคนิคการคำนวนและเคล็ดการพยากรณ์กรรมจักรขั้นสูง อย่างหลากหลายและลุ่มลึก ละเอียด แตกฉาน แม่นยำ เฉียบคม โลดโผน พลิกแพลงอย่างยิ่ง รวมถึงคำนวณการออกฤกษ์ วางฤกษ์อันลึกซึ้งซับซ้อนแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำ สามารถใช้พลิกดวงชาตา/ปรับปรุงชาตา ได้อย่างสำคัญอีกด้วย รวมถึงหยั่งลึก คำนวณอย่างละเอียดยิ่งนัก ผูกเป็นดวงนวางค์จักร ตรียางค์จักร ออกเป็นคำพยากรณ์ขั้นเฉียบคมเยี่ยมยอดได้อย่างน่าทึ่ง ฯลฯ
 
หมายเหตุ : ส่วนวิชชากรรมจักรชั้นสูงนี้ ผู้จะสมัครเรียนต้องเคยเรียนคอร์สกรรมจักรพัฒนาแล้ว (คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.)====
 

คอร์สโหราศาสตร์ , เลข 7 ตัว ,
และศาสตร์พยากรณ์ต่างๆ

-คอร์สทักษามหายุค ทักษามหายุค หรือเรียกเต็มยศว่า ทักษามหายุคศาสตร์ เป็นตำราไทยโบราณฝ่ายจันทรคตินิยม เป็นหลักในการพยากรณ์แบบเดียวกันกับวิชชาเลข 7 ตัว แต่ใช้เพียงทักษาล้วนๆ นับคำนวณซ้อนกันอย่างละเอียด และมีความแม่นยำเฉียบคมเทียบเท่าโหราศาสตร์จักรราศีเลยทีเดียว ผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานเลข 7 ตัวสามารถเรียนได้ และครั้งนี้ได้มีการต่อยอดขยายขึ้น เป็น คอร์สทักษามหายุค2 ซึ่งจะหลากหลาย ลึกซึ้ง กว้างขวาง Advance ขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอีก
 
โดย คอร์สทักษามหายุค1 เรียน วันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น. (ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้) และคอร์สทักษามหายุค2 เรียน วันพฤหัสบดี 14:00-16:30 น. (ผู้ที่จะเรียนทักษามหายุค2 ต้องเคยเรียนทักษามหายุค 1 มาแล้ว หรือผู้ใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ในวิชชาทักษามาแล้ว)
 
-คอร์สเลขศาสตร์ เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาศาสตร์พยากรณ์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว สอนพยากรณ์เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ เลขบัตรประชาชน เลขสมุดบัญชี เลขบัตรพนักงาน ฯลฯ อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งสอนวิธีแก้ไข เรียนแล้วพยากรณ์ได้เลย นำไปใช้พยากรณ์ได้ทุกธุระทุกรูปแบบ ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ให้ยิ่งๆขึ้นไป คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.
 
– คอร์สเลข 7 ตัวพม่า เป็นวิชาเลข 7 ตัวสายพม่า ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ วิชานี้มีเรียนวันศุกร์ 18:00-20:30 น.
 
– คอร์สคชสารพยากรณ์ลักษณะขอม ผูกเลข 7 ตัวแบบเขมร ในการพยากรณ์ดวงกำเนิด ดวงจร โดยนำลักษณะช้างมาใช้ในการพยากรณ์ดวงชาตา ผู้ใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ วิชชานี้มีเรียนทุกวันพุธ เวลา 18:00-20:30 น.
 
– คอร์สฮวงจุ้ย “ฮวง” แปลว่าลม หรือพลังการเคลื่อนไหวที่อยู่รอบๆตัวเรา ส่วน “จุ้ย” แปลว่า น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่น ความมีชีวิตชีวา เป็นการผสมผสานความสัมพันธ์ ระหว่างฟ้า คน ดิน และกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับธาตุทั้ง 5 ซึ่งเป็นพลังที่มีอิทธิพล ก่อให้เกิดผลต่อความเป็นอยู่กับบุคคล อาชีพ การงาน การเงิน และสุขภาพ เราเรียนเพื่อรู้ และสามารถวิเคราะห์เพื่อนำเอาพลังเหล่านี้มาจัดให้เกิดความสมดุล และส่งผลที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ การงาน โดยฮวงจุ้ย มีทั้งคอร์สพื้นฐาน คือฮวงจุ้ย_1 และขยายต่อยอดเป็นฮวงจุ้ย_2
 
โดย วิชชาฮวงจุ้ย 1 เรียนวันเสาร์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้) วิชชาฮวงจุ้ย 2 เรียนวันอาทิตย์ 12:15-14:45 น. (สำหรับผู้ที่เรียนฮวงจุ้ย 1 มาแล้ว)
 
– คอร์สโป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน) วิชาการผูกดวง ดูดวงชะตาแบบจีน ซึ่งเรียกว่า “โป๊ยหยี่” โดยการนำเอาวัน เดือน ปี และเวลาเกิด มาผูกดวงจีน คล้ายกับการผูกดวงไทย แต่รายละเอียดและกฎเกณฑ์จะต่างกัน โดยนำเบญจธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ มาสัมพันธ์กับดวงชะตา ทำให้ทราบว่าเจ้าของดวงชะตามีธาตุอะไรในดวงตนเอง และทำให้รู้ว่าพื้นดวงเป็นคนอย่างไร การหาธาตุสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และปรับให้เกิดความสมดุล ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ มีเรียนในวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.
 
– คอร์สไพ่ธาโรต์ Tarot Magic Card (บางคนเรียกติดปากกันว่า ไพ่ยิปซี) ตีความหมายไพ่ทั้ง 78 ใบ และเทคนิคการพยากรณ์ต่างๆ แล้วมาต่อยอดการวางผังพยากรณ์ด้วยไพ่ธาโรต์ ในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ลึกซึ้ง และซับซ้อน ผู้ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ โดย วิชชาไพ่ธาโรต์ เรียนวันเสาร์ 15:15-17:45 น.
 
– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต สอนการอ่านยันต์ การเขียน การใช้อักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ การใช้คาถาต่างๆ อาทิ เสกแป้ง ทำสีผึ้งสาลิกาลิ้นทอง เป็นต้น โดย วิชชาอักขระเลขยันต์กับชีวิต เรียนวันอาทิตย์ 18:15-20:45 น. (ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้)
 
– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) สำหรับผู้ที่สนใจเรียนจักรราศี โดยไม่ต้องมีพื้นมาก่อน และไม่ต้องผ่านวิชชาแกนสุวรรณโคมคำ ก็สมัครเรียนได้ทันที คือ วิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี (โหราศาสตร์ไทย+กรรมจักร) โดยการเรียนการสอนจะปูพื้นเริ่มจากการเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทย (จักรราศีทั่วไปที่รู้จักกันดี) แล้วจึงสอนวิธีผูกดวงจักรราศีแบบกรรมจักรสุวรรณโคมคำและการพยากรณ์ต่อเนื่องกันไปจนครบหลักสูตร
 
โดย วิชชาโหรัตตกรรมจักรราศี2 เรียนวันจันทร์ เวลา 14:00 น.-16:30 น. (ผู้ที่จะเรียนโหรัตตกรรมจักรราศี 2 ต้องเคยเรียนโหรัตตกรรมจักรราศี1) และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดในคอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี3 ซึ่งเป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance อย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงขึ้นไปอีก โดยขั้นนี้เรียนวันอาทิตย์ เวลา 18:15-20:45 น. (ผู้ที่จะเรียนโหรัตตกรรมจักรราศี 3 ต้องเคยเรียนโหรัตตกรรมจักรราศี2)
 
– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 นอกจากที่นี่จะเรียนฟรีแล้ว ยังมีวิธีการเรียนการสอนที่ประหยัด โดยไม่ต้องซื้อคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องซื้อโปรแกรมก็เรียนได้ ไม่สิ้นเปลืองอะไร และรุ่นนี้มีการขยายต่อยอดใน คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 เป็นการสอนวิชชานี้ขั้น Advance ขึ้นอย่างหลากหลายและลึกซึ้งต่อเนื่องสูงยิ่งขึ้นไปอีก โดยมีเรียนวันจันทร์ เวลา 14:00-16:30 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 2 ต้องเคยเรียนคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1 แล้ว) ===
 

คอร์สนรลัญจกร
(ทำนายลักษณะบุคคล)

– คอร์สโหรานรลักษณ์ สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตทั้งจากใบหน้า และจากรูปร่าง ลักษณะต่างๆทั่วร่างกาย เรียนวิชชานี้วิชชาเดียว ได้ถึง 3 ศาสตร์ คือ นรลักษณ์ศาสตร์ (ลักษณะมนุษย์) โหงวเฮ้ง (ใบหน้า) และหัตถศาสตร์ (ลายมือ) ผนวกเข้าด้วยกัน ออกเป็นคำพยากรณ์อย่างลงตัว และเฉียบคม ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันจันทร์ 18:00-20:30 น.
 
– คอร์สหัตถศาสตร์ สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยโหราจารย์แถวหน้าแห่งวงการพยากรณ์_อาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.
 
– คอร์สการตั้งชื่อและลายเซ็น สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากชื่อ และสอนวิธีการตั้งชื่อที่ให้คุณอย่างละเอียดพิสดาร เช่น หลักวิชชานามธาตุ เป็นต้น รวมถึงวิธีการออกแบบลายเซ็น ประดิษฐ์ลายเซ็นที่ส่งเสริมเจ้าชาตา ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันศุกร์ 18:00-20:30 น.
 
– คอร์สเมคอัพเสริมโหงวเฮ้ง สอนแต่งหน้า Make up เพื่อปรับเสริมสิริมงคลแก่ใบหน้า ตามหลักโหงวเฮ้ง เพื่อสร้างความสำเร็จในทุกวัน ปรับเสริมโหงวเฮ้งได้ทุกวันด้วยวิธีที่ประหยัดกว่า และไม่ต้องเสี่ยงกับการผ่าตัดศัลยกรรม คอร์สนี้ไม่จำกัดเพศ อายุ ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ โดยเรียนทุกวันพุธ 18:00-20:30 น. ===
 

หมวดสุขภาพ อายุวัฒนะ

– คอร์สโหราอายุวัฒนะ สอนกายวิภาค สุขภาพ เหตุของการเกิดโรค เป็นต้น และสามารถวิเคราะห์ธาตุของแต่ละบุคคลได้อย่างชำนาญ และเป็นพื้นฐานของการทำนายโรคภัย สุขภาพ และการทำยาเป็นลำดับต่อไป เช่น ทำยาพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท เป็นต้น โดย วิชชาโหราอายุวัฒนะ เรียนวันเสาร์ 12:15-14:45 น.
 
คอร์สโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข (โหราอายุวัฒนะ2) เป็นขั้นที่สูงขึ้นมาจากโหราอายุวัฒนะ1 ขยายต่อยอดเป็น วิชชาโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข วิชชานี้สอนการทำยาพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท มีทั้งยาลูกกลอน ยาผง ยาน้ำแผนโบราณ ฯลฯ ตามตำรับหลวงปู่ศุข (ท่านแตกฉานชำนาญทั้งสมาธิกรรมฐาน ฤทธิ์ฌาณ คาถาอาคม และสมุนไพร เป็นบูรพาจารย์องค์สำคัญในสายสุวรรณโคมคำด้วยเช่นกัน) เรียนวันเสาร์ 9:00-11:30 น. (ผู้ที่จะเรียนคอร์สโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข ต้องเคยเรียนโหราอายุวัฒนะ แล้ว)
 
– คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา (โหราศาสตร์สุขภาพ) การนวดอัตตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ อาทิ การนวดแหกเส้น เป็นต้น ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา (โหราศาสตร์สุขภาพ) เรียน วันจันทร์ 18:00-21:00 น.
 
– คอร์สหฐโยคะ หฐโยคะ คือ การใช้ศิลปะในการบริหารร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลังด้านบวก และด้านลบ ให้จิตใจและร่างกายทำหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยการฝึกจะเน้นการหายใจ ผนวกจักระและสมาธิ โดยคอร์สนี้ จะเป็นการฝึกโยคะท่าเดี่ยว ท่าต่อท่า ตามแบบโบราณ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ คอร์สหฐโยคะ มีเรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น. ====
 

หมวดเบ็ดเตล็ด

‎คอร์สดอกไม้บายศรี (สัปปายะศิริบุปผา) สอนงานใบตองดอกไม้ ทำบายศรีปากชาม เทพ พรหม พญานาค บายศรีชนิดต่างๆ ฯลฯ ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 🌹เป็นวิชชาในสายศิลปะประดิษฐ์ แนวพุทธ (+พิธีกรรม) วิชชาดอกไม้บายศรี 🌷เป็นวิชชาที่สูงส่งและสวยงาม ทางชมรมฯ สอนจริง เรียนจริง พาออกงานจริง ทำเป็นสัมมาชีพได้จริง และแถมยังสอนออกคำพยากรณ์จากการดูบายศรีได้ด้วย เรียนฟรีและดีด้วย มีจริงที่นี่ค่าาาา 🏵 ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ มีเปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 09:00-14:45 น.
 

=== #ภาควิชชากรรมฐาน

เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
 
📷🎊#คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ : เป็นกสิณชั้นต้น สำหรับผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิอย่างเต็มรูปแบบ สอนกสิณมหาภูตรูป ครบทั้ง 4 ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) บริกรรมนิมิต อุคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต รวมธาตุ แยกธาตุ สมดุลธาตุ ฯลฯ เพื่อการพัฒนาจิต ขัดเกลาธาตุขันธ์ และน้อมนำไปใช้กับการบำบัด เป็นต้น (หรือจะฝึกเพื่อนำไปใช้กับการพยากรณ์ด้วยก็ได้) ผู้ใหม่สามารถสมัครเข้าเรียนได้ มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.
 
📷🎊#คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ : เป็นกสิณชั้นกลาง มหาภูตรูป4 วรรณรูป4 จักระ ผู้ฝึกนอกจากฝึกเดินธาตุ สมดุลธาตุ สมดุลรูปนามแล้ว ยังได้ฝึกผสานพลังโลก จักรวาล และชีวิตด้วย เป็นต้น และสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขัดเกลาพัฒนาจิต สั่งสมสมาธิ น้อมนำไปใช้กับการบำบัด การเขียนอักขระฯ การอธิษฐาน การปลุกเสก การพยากรณ์ ฯลฯ อย่างโดยสัมมายิ่ง ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุมาแล้ว วิชชานี้มีเรียนวันเสาร์ เวลา 09:00-11:30 น.
 
📷🎊#คอร์สกสิณวิปัสสนา : เป็นกสิณชั้นสูง กสิณ10 จตุธาตุววัฏฐาน มหาสติปัฏฐาน4 รู้เท่าทันสภาวะธรรม กำหนดรู้รูปนาม กายนอก กายใน ฯลฯ (สมถะ+วิปัสสนา) ผู้จะสมัครเรียนต้องผ่านคอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณมาแล้ว วิชชากสิณวิปัสสนามีเรียนวันเสาร์ เวลา 18:15-20:45 น.
 
📷🎊#คอร์สพลังจิต : สอนการฝึกพลังจิต และการใช้พลังจิต สอนโดย อาจารย์ ณณัฐรัชต์ เดชาจรูญเกียรติ ผู้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ โดยมีเรียนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18:00-20:30 น. ===
 

พิเศษ! คอร์สเร่งรัด 1 วันจบ

– วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 “คอร์สกสิณธาตุ 4 (ดิน น้ำ ไฟ ลม)” เรียนเวลา 09.00-16.00 น.

– วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 “คอร์สเลข 12 ตัว และกราฟชีวิต” เรียนเวลา 09.00 – 16.30 น.

-วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 “คอร์สลูกเต๋าพยากรณ์”
มีเรียนเวลา 09.00-16.30 น.