การสมัครลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 34 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

การสมัครลงทะเบียนเรียน‬ 

1) กรอกใบสมัคร

1.1) รับเอกสารใบสมัครหน้างาน และกรอกใบสมัครเรียนด้วยตนเองส่งในไหว้ครูฯ   หรือ

1.2) กรอกใบสมัครส่งออนไลน์ แล้วพิมพ์ (Print) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นำติดตัวมาส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันไหว้ครูฯ

(1) ใบสมัครคอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (โหราศาสตร์+กสิณกรรมฐาน)
(2) ใบสมัครคอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง 1
(3) ใบสมัครคอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง 2
(4) ใบสม้ครคอร์สเลข 7 ตัว ภาคพิเศษ

(5) ใบสมัครคอร์สโหรตกรรมจักรราศี 1
(6) ใบสมัครคอร์สโหรตกรรมจักรราศี 2
(7) ใบสมัครคอร์สโหราศาสตร์พม่า
(8) ใบสมัครคอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน ชั้นต้น
(9) ใบสมัครคอร์สโหราอายุวัฒนะ

(9+1) ใบสมัครคอร์สฮวงจุ้ย
(11) ใบสมัครคอร์สนิมิตกรรมจากไพ่
ไพ่นาคราช
ไพ่ทาโรต์ Tarot Magic Card 1
ไพ่ทาโรต์ Tarot Magic Card 2
(12) ใบสมัครคอร์สดอกไม้บายศรี 1 (สัปปายะศิริบุปผา 1)
(12+1) ใบสมัครคอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ

 

2) เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเรียนในวันไหว้ครูฯ
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร

 

สอบถามรายละเอียด

ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ
02-681-2524, 092-372-4234