ประมวลภาพงานไหว้บรรพครูบูรพาจารย์ฯ ประจำปี 2560

🎉 ประมวลภาพบรรยากาศการฝึกกสิณกรรมฐานธาตุ 4 ในสัปปายะธรรมชาติ (ดิน น้ำ ไฟ ลม) ที่ดินแดนโบราณสุวรรณโคมคำ พิษณุโลก 🌞 เพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาต่อบรรพครูบูรพาจารย์สุวรรณโคมคำ ณ ดินแดนของท่าน ในเดือนธันวาคม ประจำปี 2560 ค่ะ

นอกจากตื่นเต้น เต็มอิ่มกับการฝึกกสิณในธรรมชาติของจริงแล้ว ยังได้ฝึกดูดาวจริง เรียนรู้จักราศีบนท้องฟ้าของจริงในยามค่ำคืนอย่างจุใจอีกด้วย ฯลฯ

🌟 บรรยากาศเต็มไปด้วยความปีติในธรรมและในบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญ และเป็นการแสดงออกถึงการกตัญญูกตเวทิตาคุณของหมู่ศิษย์ฯ และผู้ไปร่วมงาน ที่พากันมาร่วมงานครั้งนี้กันมากมาย ล้นหลาม น่าชื่นใจจริงๆ ค่ะ 

🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่า สาาาาาธุๆๆค่ะ 😄