ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัครเรียนคัมภีร์มหาจักรพรรดิราช รุ่นที่ 36 (รุ่นมหาโชคมหาลาภ) คอร์ส 3 เดือน

ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า‬ พร้อมสมัครเรียน รุ่นที่ 36 (หลักสูตร 3 เดือน)

ไหว้ครู รุ่น 36 ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า  สมัครเรียนคัมภีร์มหาจักรพรรดิราช  รุ่นที่ 36 

(รุ่นมหาโชคมหาลาภ)

 

เรียนฟรี‬!  ดำเนินการโดย ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ
สนับสนุนโดย……… ปฐมาจารย์เกษตรเพชร ต้นบัญญัติและต้นตำรับสุวรรณโคมคำ
                    ผู้ถือสัญลักษณ์ผู้นำ และผู้สืบทอดสุวรรณโคมคำหนึ่งเดียวแห่งยุคสมัยปัจจุบัน

 

 ‪โหราศาสตร์แนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม‬ ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตร 3 เดือน)

 

“เรียน 3 เดือน ก็คล่องแคล่ว นำไปใช้ประโยชน์ได้เลย”

ผู้สนใจ‬ ต้องเข้าร่วมพิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมลงทะเบียนเรียน และส่งเอกสารประกอบการสมัครในวันไหว้ครูฯ (เลือกมาไหว้ครูฯ วันใดวันหนึ่งจาก 3 วัน ดังนี้)

 

ไหว้ครูฯ‬ เย็นวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561  (ต้นยาม) !!!!! แนะนำ !!!!!!
ไหว้ครูฯรอบแรก 18:00น.
ไหว้ครูฯรอบสอง 21:00น.

‪‎หรือ  ไหว้ครูฯ‬ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  (กลางยาม)
ไหว้ครูฯรอบแรก 18:00น.
ไหว้ครูฯรอบสอง 20:00น.

หรือ  ‪‎ไหว้ครูฯ‬ ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 (ปลายยาม)
ไหว้ครูฯ รอบแรก เวลา 08:00น.
ไหว้ครูฯ รอบสอง เวลา 11.30น.

 

 

วันและเวลาเรียน‬ : เลือกเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร (รวม 3 เดือน = เรียนประมาณ 12 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 วิชชา) 

วันเปิดเรียน วันแรก คือวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์ (พยากรณ์ศาสตร์+กสิณกรรมฐาน) เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)

– คอร์สสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น. หรือ วันเสาร์ 12:15-14:45 น. (โดยให้เลือกเรียนวันใดวันหนึ่งเป็นหลัก)
– คอร์สสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.
– คอร์สสัตตาภิธรรมชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.

– คอร์สเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง  เรียน อังคาร 18:00-20:30 น.

– คอร์สอังคะวิชชาธาตุ 7 ตัวพม่า2 (โหราศาสตร์พม่า2)  เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น.
– คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.

– คอร์ส สห(ภูมิ)ทักษา เรียน วันจันทร์ 14:00-16:30 น.
– คอร์สทักษามหายุค เรียน วันจันทร์ 14:00-16:30 น.

– คอร์สกรรมจักรเบื้องต้น เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น.
– คอร์สกรรมจักรพัฒนา เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น.
– คอร์สกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.
– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี 3 เรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.
– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี 4 เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น.

 

– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 1   เรียน วันอังคาร 14:00-16:30 น.
– คอร์สโหราศาสตร์ยูเรเนียน 3 
  เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.

– คอร์สโหราอายุวัฒนะ 1(โหราศาสตร์อายุรเวช) เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น.
– คอร์สโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข (โหราอายุวัฒนะ 2) เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.
– คอร์สนวดพื้นบ้านล้านนา 1 (โหราศาสตร์สุขภาพ) เรียน วันอังคาร 10:30-13:00 น.

– คอร์สฮวงจุ้ย 1 เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.
– คอร์สฮวงจุ้ย 2 เรียน วันอาทิตย์ 12:15-14:45 น.

– คอร์สหัตถศาสตร์ (ลายมือ) เรียน วันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.
– คอร์สลายเซ็น (วิจิตรอักขระ) เรียน วันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.


– คอร์สอ่านนิมิตกรรมจากไพ่

*เรียน ไพ่ธาโรต์ นิมิตกรรม Tarot Magic Card 1 วันเสาร์ 15:15-17:45 น.
*เรียน ไพ่ธาโรต์ นิมิตกรรม Tarot Magic Card 2 วันพุธ 18:00-20:30 น.

– คอร์สดอกไม้บายศรี (สัปปายะศิริบุปผา) 1 เรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.
– คอร์สดอกไม้บายศรี (สัปปายะศิริบุปผา) 2 เรียน วันอาทิตย์ 12:15-14:45 น.

– คอร์สพุทธกสิณสมดุลธาตุ (กสิณชั้นต้น) เรียน วันอาทิตย์ 12:15-14:45 น.
– คอร์สไตรรัตน์พุทธกสิณ (กสิณชั้นกลาง) เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.
– คอร์สกสิณวิปัสสนา (กสิณชั้นสูง) เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.

– คอร์สอักขระเลขยันต์ประกอบสมาธิ
*เรียน อักขระเลขยันต์กับชีวิต  วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น.
*เรียน อักขระเลขยันต์โบราณ 2 วันศุกร์ 18:00-20:30 น.
– คอร์สเปลี่ยนชีวิตพยากรณ์ด้วยพลังจิต เรียน วันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

เรียนที่‬ : ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_แถวตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

พุทธบริษัท4 ที่มาจากต่างจังหวัด/ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้ สามารถนอนพักค้างคืนที่ชมรมฯได้  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หากเป็นพระภิกษุ สามเณร หรือแม่ชี ทางชมรมฯ มีภัตตาหารถวายให้ทุกวันด้วย

ดูแผนที่‬ http://goo.gl/H7Rv5i

แผนที่ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

ค่าใช้จ่าย‬ : ค่าดอกไม้บายศรีไหว้บูชาครูและขึ้นกรรมฐานวิชชาละ 99 บาท (เรียนฟรี เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา ไม่เก็บค่าเรียน)

การแต่งกาย‬ :  ชุดสุภาพ (สีอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว)

เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้  ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน  แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

การสมัครลงทะเบียนเรียน‬
1) กรอกใบสมัคร

1.1) รับเอกสารใบสมัครหน้างาน และกรอกใบสมัครเรียนด้วยตนเองส่งในงานไหว้ครูฯ   หรือ

1.2) พิมพ์ (Print) ใบสมัคร  พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำติดตัวมาส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันไหว้ครูฯ

2) เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเรียนในวันไหว้ครูฯ
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬
โทร: 092-372-4234, 02-681-2524
Line: @srisuwankhomkhum
Website: https://www.suwankhomkhum.com/

 ดู‎โครงสร้างหลักสูตร‬ :  คลิ้ก  http://goo.gl/tXgwjv

course