โครงสร้างหลักสูตรโสฬส

🌟โครงสร้างหลักสูตรโสฬส
วิชชาหลัก (Major)
-ศาสตร์พยากรณ์_ไทย 
เลขศาสตร์
(ภูมิ)ทักษา
สัตตาภิธรรม
เลข 7 ตัว
กรรมจักร
โหราศาสตร์
พิธีกรรม
การตั้งชื่อ
การให้ฤกษ์
-ศาสตร์พยากรณ์_ฝรั่ง
ยูเรเนียน
ไพ่ธาโรต์
การให้ฤกษ์
-ศาสตร์พยากรณ์_จีน
โป๊ยหยี่สี่เถียว (ดวงจีน)
ฮวงจุ้ย
จับยาม
พิธีกรรมแบบจีน
การตั้งชื่อแบบจีน
การให้ฤกษ์แบบจีน
-ศาสตร์พยากรณ์_ลักษณะมนุษย์ 
หัตถศาสตร์
นรลักษณ์ศาสตร์
การให้ฤกษ์ 
ฯลฯ

🌟ศาสตร์อื่นๆ ที่ต้องเรียน (Minor)
ปรัชญา
จิตวิทยา
สมาธิ กรรมฐาน
กลยุทธ์การรบ / การต่อสู้ชิงชัย
หมากล้อม (โกะ)
หมากรุก
หลักธรรม , ธรรมศึกษา
เศรษฐศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภูมิศาสตร์
หลักการพูดและเขียน
ฯลฯ