รุ่นมหาโสฬส 42+1

ฟรี!ทุกคอร์ส 🌟 คอร์สเร่งรัด ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม #ศาสตร์พยากรณ์มากมาย อัดแน่นด้วยคุณภาพ 
#เรียนฟรี! สนใจอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยจ้าาาา
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัครเรียนคัมภีร์มหาจักรพรรดิราช รุ่นที่ 42+1 (รุ่นมหาโสฬส)
เรียนฟรี‬! ดำเนินการโดย ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ
สนับสนุนโดย……… ปฐมาจารย์เกษตรเพชร ต้นบัญญัติและต้นตำรับสุวรรณโคมคำ 
ผู้ถือสัญลักษณ์ผู้นำ และผู้สืบทอดสุวรรณโคมคำหนึ่งเดียวแห่งยุคสมัยปัจจุบัน
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

ครบถ้วน แตกฉาน อลังการ ศาสตร์สุวรรณโคมคำ

📣โหราศาสตร์แนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม‬ ควบคู่กสิณกรรมฐาน (หลักสูตรเร่งรัด_ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม)

🌳“เรียนเพียงไม่นาน ก็เก่งได้ เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ คล่องแคล่วรอบด้าน นำไปใช้ประโยชน์/พยากรณ์ได้เลย”

ผู้สนใจ‬ ต้องเข้าร่วมพิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมลงทะเบียนเรียน และส่งเอกสารประกอบการสมัครในวันไหว้ครูฯ 

(เลือกมาไหว้ครูฯ วันใดวันหนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง จาก 4 วัน ดังนี้)

🎉 #ไหว้ครูฯ ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (#ต้นยาม)

ไหว้ครูฯรอบแรก 11:00น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 14:45น.

🎉 #ไหว้ครูฯ ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (#กลางยาม)

ไหว้ครูฯรอบแรก 11:00น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 14:45น.

🎉 #ไหว้ครูฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (#ปลายยาม)

ไหว้ครูฯรอบแรก 17:30น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 20:30น.

🎉 #ไหว้ครูฯในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 (#เก็บตก)

ไหว้ครูฯรอบแรก 17:30น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 20:30น.

 

📅‪#วันและเวลาเรียน‬ : แต่ละวิชชา เรียนสัปดาห์ละครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมงครึ่ง

💼#เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

🎄#พุทธบริษัท4 #ที่มาจากต่างจังหวัด/ #ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้ #สามารถนอนพักค้างคืนที่ชมรมฯได้ทุกวัน/ตลอดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

#หากเป็นพระภิกษุ #สามเณร หรือ #แม่ชี ทางชมรมฯ มีที่พักและภัตตาหารถวายอุปฐาก ให้ทุกวันตลอดคอร์สด้วย
#หากเป็นฆราวาส มีข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ปรุงรับประทานตลอดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

รุ่น “มหาโสฬส” เป็นการสอน/เร่งรัดเตรียมสอบสำหรับผู้มุ่งโสฬสโดยเฉพาะ (แต่ผู้ใดที่ประสงค์เข้าเรียนเป็นความรู้ โดยไม่ประสงค์เข้าสอบ ก็สามารถเรียนได้) ซึ่งหลักสูตรโสฬสฉบับเร่งรัดครั้งนี้ประกอบด้วยวิชชาต่างๆ ดังนี้

1) โสฬสรามเหียรสากล
2) โสฬสพุทธกสิณสมดุลธาตุ
3) โสฬสสัปปายะศิริบุปผา (บายศรี 1)
4) โสฬสเทคนิคการพยากรณ์ เลข 7 ตัว ชั้นสูง_เลข 7 ตัว 11 ฐาน
5) โสฬสโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข
6) โสฬสอักขระเลขยันต์กับชีวิต 2
7) โสฬสสัปปายะศิริบุปผา ชั้นสูง (บายศรี 2)
8) โสฬสหฐโยคะ
9) โสฬสสัตตาภิธรรมเบื้องต้น
10) โสฬสสัตตาภิธรรมพัฒนา
11) โสฬสสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ชั้นสูง
12) โสฬสกรรมจักรพัฒนา
13) โสฬสกรรมจักรชั้นสูง
14) โสฬสหัตถศาสตร์ชั้นสูง
15) โสฬสฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ย 3)
16) โสฬสไตรรัตน์พุทธกสิณ

หมายเหตุ : เมื่อเรียนครบคอร์สแล้ว นักเรียนท่านใดประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ ให้แจ้งอาจารย์ประจำวิชชา อาจารย์ประจำวิชชาจะเป็นผู้นัดหมายวันเวลาสอบให้
ส่วนวิชชาต่าง/วิชชาอื่นๆ อันเป็นองค์ประกอบของโสฬสด้วยเช่นกันก็สามารถสอนเนื้อหาวิชชาต่อยอดต่อเนื่องสูงขึ้นไปจากเดิมโดยใช้ตารางเวลาเดิมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกได้เลย (เพราะวิชชาโสฬสเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) 

 

💼เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

 

 

วันและเวลาเรียน‬ : เลือกเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร (เรียนสัปดาห์ละครั้งๆละ 2 ชั่วโมงครึ่งต่อ 1 วิชชา) 

💫ค่าใช้จ่าย‬ : ค่าดอกไม้บายศรีไหว้บูชาครูบูรพาจารย์และขึ้นกรรมฐานสมัครเรียน วิชชาละ 99 บาท (เรียนฟรี เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา ไม่เก็บค่าเรียน)‬‬‬‬‬

– คอร์สโสฬสสัตตาภิธรรมเบื้องต้น เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.

– คอร์สโสฬสสัตตาภิธรรมพัฒนา เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.

– คอร์สโสฬสสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ ชั้นสูง เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น.
– คอร์สโสฬสเทคนิคการพยากรณ์เลข 7 ตัว ชั้นสูง_เลข7ตัว11ฐาน เรียน วันอังคาร 18:00-20:30 น.

– คอร์สโสฬสรามเหียรสากล (พยากรณ์ดวงบ้านดวงเมือง) เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น.

– คอร์สทวาทศะ คำนวนโชคลาภ  เรียน วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น.

– คอร์สเลขศาสตร์ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.
– คอร์สทักษามหายุค 1 เรียน วันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

– คอร์สทักษามหายุค 2 เรียน วันพฤหัสบดี 14:00-16:30 น.

– คอร์สโสฬสกรรมจักรพัฒนา เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.
– คอร์สโสฬสกรรมจักรชั้นสูง เรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.

– คอร์สโหรัตตกรรมจักรราศี 3 เรียน วันจันทร์ 14:00-16:30 น.
– คอร์สจับยามสามตา เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30 น.
– คอร์สโหงวเฮ้ง เรียน วันจันทร์ 18:00-20:30 น.
– คอร์สคชสารพยากรณ์ลักษณะขอม เรียน วันพุธ 18:00-20:30 น.
– คอร์สโสฬสโหราเภสัช ตำรับหลวงปู่ศุข (โหราอายุวัฒนะ 2) เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.
– คอร์สโหราอายุวัฒนะ เรียน วันเสาร์ 12:15-14:45 น.

– คอร์สโสฬสหฐโยคะ เรียน วันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.
– คอร์สฮวงจุ้ย 1 เรียน วันอาทิตย์ 18:15-20:45 น.
– คอร์สฮวงจุ้ย 2 เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น. ( 3 ชม.)

– คอร์สโสฬสฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ย 3) เรียน วันอาทิตย์ 12:15-14:45 น.
– คอร์สโสฬสหัตถศาสตร์ชั้นสูง (ลายมือ 2) เรียน วันพฤหัสบดี 18:00-20:30 น.

– คอร์สการตั้งชื่อและลายเซ็น เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น.
– คอร์สตั้งชื่อ เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.

– คอร์สส่องชีวิตจากใบไม้ เรียน วันศุกร์ 18:00-20:30 น.
– คอร์สไพ่รูน อักษรเทวะพยากรณ์ เรียน วันเสาร์ 15:15-17:45 น.
– คอร์สโสฬสสัปปายะศิริบุปผา (บายศรี 1) เรียน วันอาทิตย์ 09:00-14:45 น.

– คอร์สโสฬสสัปปายะศิริบุปผา (บายศรี 2) เรียน วันอาทิตย์ 09:00-14:45 น.
– คอร์สโสฬสพุทธกสิณสมดุลธาตุ (กสิณชั้นต้น) เรียน วันเสาร์ 09:00-11:30 น.
– คอร์สโสฬสไตรรัตน์พุทธกสิณ (กสิณชั้นกลาง) เรียน วันอาทิตย์ 12:15-14:45 น.
– คอร์สกสิณวิปัสสนา (กสิณชั้นสูง) เรียน วันเสาร์ 18:15-20:45 น.

– คอร์สโสฬสอักขระเลขยันต์กับชีวิต 2 เรียน วันอาทิตย์ 15:15-17:45 น.

 

เรียนที่‬ : ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_แถวตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

พุทธบริษัท4 ที่มาจากต่างจังหวัด/ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้ สามารถนอนพักค้างคืนที่ชมรมฯได้  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หากเป็นพระภิกษุ สามเณร หรือแม่ชี ทางชมรมฯ มีภัตตาหารถวายให้ทุกวันด้วย

#หากเป็นฆราวาส มีข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ปรุงรับประทานตลอดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดูแผนที่‬ http://goo.gl/H7Rv5i

แผนที่ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

ค่าใช้จ่าย‬ : ค่าดอกไม้บายศรีไหว้บูชาครูและขึ้นกรรมฐานวิชชาละ 99 บาท (เรียนฟรี เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา ไม่เก็บค่าเรียน)

การแต่งกาย‬ :  ชุดสุภาพ (สีอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว)

เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้  ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน  แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

การสมัครลงทะเบียนเรียน‬ 
1) กรอกใบสมัคร

1.1) รับเอกสารใบสมัครหน้างาน และกรอกใบสมัครเรียนด้วยตนเองส่งในงานไหว้ครูฯ   หรือ

1.2) พิมพ์ (Print) ใบสมัคร  พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำติดตัวมาส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันไหว้ครูฯ

 

2) เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเรียนในวันไหว้ครูฯ
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬ 
โทร: 096-296-4642092-372-423402-681-2524 
Line: @srisuwankhomkhum

https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum

🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i 
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2 
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126

Facebook : https://www.facebook.com/suwankhomkhum
📩Inbox Facebook : http://m.me/suwankhomkhum
IG : www.instagram.com/suwankhomkhum

 

ทางชมรมฯ ไม่เพียงจัดการเรียนการสอนฟรีเท่านั้น ทุกวิชชาที่มีการเรียนการสอนในชมรมฯ ยังมีไลน์ห้องเรียนประจำทุกห้องวิชชาเรียน คณะครูวิชชาต่างๆ สอนด้วยใจ ไม่เพียงเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ในเวลาเรียนเท่านั้น  ยังเอาใจใส่ติดตามความก้าวหน้าบอกสอนนักเรียนทุกๆคน ทุกๆ วัน โดยผ่านห้องไลน์ประจำห้องเรียนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 😄 ไม่เพียงสอนฟรี เรียนฟรีเท่านั้น คณะครูฯ ยังสอนด้วยใจ ถ่ายทอดวิทยาทานด้วยใจ นักเรียนจึงได้วิชชาจริง จากครูที่จริงใจ และให้ชนิดไม่มีคำว่าหวง ถ่ายทอดวิชชา สืบต่อวิชชาอันทรงคุณค่ากันด้วยใจ 🎀 นักเรียนจึงก้าวหน้าไว ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกเขตกรุงเทพฯ หรือจะอยู่ต่างจังหวัด ต่างภูมิภาคในจังหวัดใดใดของประเทศก็ตาม ก็มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จในวิชชาได้ อย่างเป็นรูปธรรมกันถ้วนหน้า 

หมายเหตุ การเรียนการสอนทางไกลผ่านไลน์ห้องเรียนนี้ คณะครูวิชชาต่างๆ ทำด้วยใจ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดใด มีไลน์ห้องเรียนให้ฟรี สำหรับนักเรียนที่สมัครไม่ว่าวิชชาใดใดจ้า

 

 ดู‎โครงสร้างหลักสูตร‬ :  คลิ้ก  http://goo.gl/tXgwjv

courseคอร์ส2ปี หลักสูตรที่ปรึกษานักบริหาร 

 

🐠 ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า‬ พร้อมสมัครเรียน รุ่นที่ 42+1 รุ่นมหาโสฬส (#หลักสูตร_2_ปี_โสฬสวิชชา)

เนื่องจากปฐมาจารย์เกษตรเพชร เริ่มเผยแผ่วิชชาสุวรรณโคมคำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันคือ พ.ศ. 2562 ก็นับเป็นเวลา 16 ปีเต็มของการเผยแผ่ ถือว่าเป็นปีที่เป็นสิริมงคลยิ่ง คือ เป็นปีที่เปิดหลักสูตรโสฬสเป็นปีที่2 ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ซึ่งโสฬสวิชชานี้นับเป็นองค์ความรู้ขั้นครบส่วนสมบูรณ์ของสุวรรณโคมคำ ที่ปฐมาจารย์ฯ ตั้งใจตระเตรียมถ่ายทอดนานแล้ว และปีนี้เป็นการเปิดเรียนหลักสูตรโสฬสเป็นปีที่ 2 อันเป็นปีที่ย่างเข้าสู่ปีที่ 17 ของการเผยแผ่วิชชาสุวรรณโคมคำ ( 1 ปี มี 3 ภาคการศึกษา ฉะนั้น หลักสูตร 2 ปี ก็เท่ากับ 6 ภาคการศึกษา )

คำนิยาม : “หลักสูตรโสฬส” คือ “หลักสูตรที่ปรึกษานักธุรกิจ, นักบริหาร, นักปกครอง” เรียกง่ายๆว่า “หลักสูตรขงเบ้ง”

ครูบาอาจารย์สุวรรณโคมคำเล่าว่า สุวรรณโคมคำมี 16 ศาสตร์ (16 ส่วน) ผู้ใดมีบุญได้เล่าเรียนแจ่มแจ้งแตกฉานเจนจบครบสูตรครบส่วนทั้ง 16 แล้วเรียกว่า “ผู้สำเร็จโสฬส” ซึ่งจะเป็นคนที่รู้แจ้งในพลังธรรมชาติ และรู้จักนำพลังธรรมชาติมาใช้ ฯลฯ จึงได้รับสมญานามว่า “ผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน”

ครูบาอาจารย์สุวรรณโคมคำเล่าบอกไว้ว่า ขงเบ้งก็สำเร็จโสฬส จึงเป็นผู้หยั่งรู้ฟ้าดิน ชนิดที่เรียกว่า “คนๆเดียว มีค่ามากกว่าทหารนับแสนนาย” เพราะรู้จักวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้ง และรู้จักนำพลังธรรมชาติมาใช้ในกิจธุระนั้นๆ อย่างได้ผลดีเยี่ยม

หมายเหตุ : ครูบาอาจารย์สุวรรณโคมคำ เล่าบอกไว้อีกว่า นับแต่อดีตกาลยาวนานมา สุวรรณโคมคำมีทั้งงอกงาม / เสื่อมถอย สลับขึ้นลงหลายยุคสมัยตามกฎไตรลักษณ์ รวมทั้งได้กระจัดกระจายไปหลายที่หลายสายไปในส่วนต่างๆมากมายของโลก

==========

🌟โครงสร้างหลักสูตรโสฬส : http://bit.ly/2Q2j7si

วิชชาโสฬสที่เปิดสอนสำหรับผู้ใหม่ในภาคการศึกษานี้ คือ

1) โสฬสรามเหียรสากล
2) โสฬสพุทธกสิณสมดุลธาตุ
3) โสฬสสัปปายะศิริบุปผา (บายศรี 1)
4) โสฬสเทคนิคการพยากรณ์ เลข 7 ตัว ชั้นสูง_เลข 7 ตัว 11 ฐาน
5) โสฬสโหราเภสัชตำรับหลวงปู่ศุข
6) โสฬสอักขระเลขยันต์กับชีวิต 2
7) โสฬสสัปปายะศิริบุปผา ชั้นสูง (บายศรี 2)
8) โสฬสหฐโยคะ
9) โสฬสสัตตาภิธรรมเบื้องต้น
10) โสฬสสัตตาภิธรรมพัฒนา
11) โสฬสสัตตาภิธรรม 7 คัมภีร์ชั้นสูง
12) โสฬสกรรมจักรพัฒนา
13) โสฬสกรรมจักรชั้นสูง
14) โสฬสหัตถศาสตร์ชั้นสูง
15) โสฬสฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ย 3)
16) โสฬสไตรรัตน์พุทธกสิณ

=========

หมายเหตุ : – หากในแต่ละภาคการศึกษา ผู้เรียนเลือกลงเรียนไม่ครบทุกวิชชาก็สามารถทำได้ เพียงแต่การเรียนจบครบสูตรจะใช้เวลาสะสมหน่วยวิชชามากกว่า 2 ปีจึงจะครบถ้วน และได้รับใบวุฒิบัตร ประกาศความเป็น “ผู้สำเร็จโสฬส”

                  – แม้จะยังเรียนไม่จบหลักสูตรโสฬส แต่เมื่อผู้เรียนแจ้งความประสงค์ขอสอบและสอบผ่านหลักสูตร 3 เดือนในวิชชาที่ประสงค์นั้นๆ แล้ว สามารถแจ้งความประสงค์รับวุฒิบัตรของผู้จบคอร์ส 3 เดือนจากชมรมฯได้ตามปกติด้วย

                  (นักเรียนท่านใดประสงค์สมัครเรียนในวิชชาต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ โดยยังไม่พร้อมที่จะขอเข้าสอบ / ไม่ประสงค์จะสอบ ก็สามารถเข้าเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้ได้)

                  – นักเรียนเก่าที่เรียนวิชชาพื้นฐานต่างๆ ที่อยู่ในขอบข่ายวิชชาของหลักสูตรโสฬสแล้ว สามารถลงเรียนวิชชาขั้นแอดวานซ์ (Advance) และขั้นสูงต่างๆ ของหลักสูตรโสฬสต่อยอดขึ้นไปได้เลย และเมื่อไรที่พร้อมก็สามารถสมัครเข้าทดสอบความรู้ตามวาระที่ทางชมรมฯจัดไว้ให้ เพื่อสะสมหน่วยวิชชาจนครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรก็จะได้รับวุฒิบัตรผู้สำเร็จโสฬสจากชมรมฯ เพื่อเป็นเกียรติเป็นศรีรับรองศักยภาพ และประกาศความสามารถของผู้สำเร็จโสฬสอย่างเต็มภาคภูมิ 

           

ผู้สนใจ‬ ต้องเข้าร่วมพิธีไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมลงทะเบียนเรียน และส่งเอกสารประกอบการสมัครในวันไหว้ครูฯ 

(เลือกมาไหว้ครูฯ วันใดวันหนึ่ง เวลาใดเวลาหนึ่ง จาก 4 วัน ดังนี้)

 

🎉 #ไหว้ครูฯ ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 (#ต้นยาม)

ไหว้ครูฯรอบแรก 11:00น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 14:45น.

🎉 #ไหว้ครูฯ ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (#กลางยาม)

ไหว้ครูฯรอบแรก 11:00น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 14:45น.

🎉 #ไหว้ครูฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (#ปลายยาม)

ไหว้ครูฯรอบแรก 17:30น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 20:30น.

🎉 #ไหว้ครูฯในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 (#เก็บตก)

ไหว้ครูฯรอบแรก 17:30น. 
ไหว้ครูฯรอบสอง 20:30น.

 

💼เลือกสมัครเรียนกี่วิชชาก็ได้ ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

 

 

 

 

 

วันและเวลาเรียน‬: เลือกเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อ 1 วิชชาที่สมัคร

(แต่ละวิชชา เรียนสัปดาห์ละครั้งๆ ละ 2 ชั่วโมงครึ่ง) 

🎊🎁วันเริ่มเปิดเรียน วันแรก คือวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

 

เรียนที่‬ : ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ (หลังตลาดรุ่งเจริญ สาธุประดิษฐ์33_แถวตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม3) ถนนนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

 

พุทธบริษัท4 ที่มาจากต่างจังหวัด/ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางไปกลับภายในวันเดียวได้ สามารถนอนพักค้างคืนที่ชมรมฯได้  (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

หากเป็นพระภิกษุ สามเณร หรือแม่ชี ทางชมรมฯ มีภัตตาหารถวายให้ทุกวันด้วย

หากเป็นฆราวาส มีข้าวสารอาหารแห้งไว้ให้ปรุงรับประทานตลอดคอร์ส (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ดูแผนที่‬ http://goo.gl/H7Rv5i

แผนที่ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ

ค่าใช้จ่าย‬ : ค่าดอกไม้บายศรีไหว้บูชาครูบูรพาจารย์และขึ้นกรรมฐานวิชชาละ 99 บาท (เรียนฟรี เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา ไม่เก็บค่าเรียน)

การแต่งกาย – ชุดสุภาพ (สีอะไรก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาว)

เลือกเรียนกี่วิชชาก็ได้  ตามความสนใจและความเพียรของแต่ละคน  แต่ต้องเลือกให้เวลาเรียนไม่ชนกัน

การสมัครลงทะเบียนเรียน‬ 
1) กรอกใบสมัคร

1.1) รับเอกสารใบสมัครหน้างาน และกรอกใบสมัครเรียนด้วยตนเองส่งในงานไหว้ครูฯ   หรือ

1.2) พิมพ์ (Print) ใบสมัคร  พร้อมกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วนำติดตัวมาส่งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันไหว้ครูฯ

 

2) เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเรียนในวันไหว้ครูฯ
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ต่อ 1 วิชชาที่สมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬ 
โทร: 096-296-4642092-372-423402-681-2524 
Line: @srisuwankhomkhum

https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum

🌎Website: https://www.suwankhomkhum.com/

🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i 
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2 
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126

Facebook : https://www.facebook.com/suwankhomkhum
📩Inbox Facebook : http://m.me/suwankhomkhum
IG : www.instagram.com/suwankhomkhum

ทางชมรมฯ ไม่เพียงจัดการเรียนการสอนฟรีเท่านั้น ทุกวิชชาที่มีการเรียนการสอนในชมรมฯ ยังมีไลน์ห้องเรียนประจำทุกห้องวิชชาเรียน คณะครูวิชชาต่างๆ สอนด้วยใจ ไม่เพียงเอาใจใส่นักเรียนทุกคน ในเวลาเรียนเท่านั้น  ยังเอาใจใส่ติดตามความก้าวหน้าบอกสอนนักเรียนทุกๆคน ทุกๆ วัน โดยผ่านห้องไลน์ประจำห้องเรียนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 😄 ไม่เพียงสอนฟรี เรียนฟรีเท่านั้น คณะครูฯ ยังสอนด้วยใจ ถ่ายทอดวิทยาทานด้วยใจ นักเรียนจึงได้วิชชาจริง จากครูที่จริงใจ และให้ชนิดไม่มีคำว่าหวง ถ่ายทอดวิชชา สืบต่อวิชชาอันทรงคุณค่ากันด้วยใจ 🎀 นักเรียนจึงก้าวหน้าไว ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกเขตกรุงเทพฯ หรือจะอยู่ต่างจังหวัด ต่างภูมิภาคในจังหวัดใดใดของประเทศก็ตาม ก็มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จในวิชชาได้ อย่างเป็นรูปธรรมกันถ้วนหน้า 

หมายเหตุ การเรียนการสอนทางไกลผ่านไลน์ห้องเรียนนี้ คณะครูวิชชาต่างๆ ทำด้วยใจ ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดใด มีไลน์ห้องเรียนให้ฟรี สำหรับนักเรียนที่สมัครไม่ว่าวิชชาใดใดจ้า

 ดู‎โครงสร้างหลักสูตร‬ :  คลิ้ก  http://goo.gl/tXgwjv

course

 


=====================

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ‬ 
☎โทร: 096-296-4642092-372-423402-681-2524 
📱Line: @srisuwankhomkhum

https://line.me/R/ti/p/%40srisuwankhomkhum
🌎Website: https://www.suwankhomkhum.com/

Facebook : https://www.facebook.com/suwankhomkhum
📩Inbox Facebook : http://m.me/suwankhomkhum

🚕 ดูแผนที่ : http://goo.gl/H7Rv5i 
🌎 Google Map : https://goo.gl/maps/1pqKinSSV7Q2 
🚗 พิกัด GPS : 13.6949245,100.5360126