สีเสื้อผ้า ประจำวันที 1-8 ธันวาคม 2561


วันเสาร์ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)

สัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับกลางวัน 6.00-18.00
#เลขให้คุณ 6, 3
#เลขให้โทษ 5, 8

เลือก #สีเครื่องประดับ #สีเสื้อผ้า #สีของใช้
ให้เหมาะกับแต่ละวัน #daily colour

กลางวัน 6.00-18.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ฟ้า
#สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา เขียว

กลางคืน 18.00-6.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ส้ม ขาว ครีม เหลือง
#สีที่ให้โทษ คือ ฟ้า เขียว

 


วันอาทิตย์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒)

สัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับกลางวัน 6.00-18.00
#เลขให้คุณ 6, 2
#เลขให้โทษ 5, 3

เลือก #สีเครื่องประดับ #สีเสื้อผ้า #สีของใช้
ให้เหมาะกับแต่ละวัน #daily colour

กลางวัน 6.00-18.00
#สีที่ให้คุณ คือ ฟ้า น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง
#สีที่ให้โทษ คือ ส้ม ชมพู ชมพูเลือดหมู

กลางคืน 18.00-6.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ฟ้า ทอง แดง
#สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง เขียว

 


วันจันทร์ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

สัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับกลางวัน 6.00-18.00
#เลขให้คุณ 5, 2
#เลขให้โทษ 3, 1

เลือก #สีเครื่องประดับ #สีเสื้อผ้า #สีของใช้
ให้เหมาะกับแต่ละวัน #daily colour

กลางวัน 6.00-18.00
#สีที่ให้คุณ คือ ขาว ครีม เหลือง ส้ม
#สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา ชมพู ชมพูเลือดหมู

กลางคืน 18.00-6.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ขาว ครีม เหลือง ฟ้า
#สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา ส้ม

 


วันอังคาร 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒)

สัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับกลางวัน 6.00-18.00
#เลขให้คุณ 3, 8
#เลขให้โทษ 4, 1

เลือก #สีเครื่องประดับ #สีเสื้อผ้า #สีของใช้
ให้เหมาะกับแต่ละวัน #daily colour

กลางวัน 6.00-18.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ชมพู ชมพูเลือดหมู ดำ เทา
#สีที่ให้โทษ คือ เขียว ทอง แดง

กลางคืน 18.00-6.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ชมพู ชมพูเลือดหมู
#สีที่ให้โทษ คือ เขียว ทอง แดง


วันพุธ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒)

สัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับกลางวัน 6.00-18.00
#เลขให้คุณ 5, 7
#เลขให้โทษ 2, 3

เลือก #สีเครื่องประดับ #สีเสื้อผ้า #สีของใช้
ให้เหมาะกับแต่ละวัน #daily colour

กลางวัน 6.00-18.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ส้ม ดำ เทา
#สีที่ให้โทษ คือ ขาว ครีม เหลือง ชมพู ชมพูเลือดหมู

กลางคืน 18.00-6.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ส้ม ฟ้า
#สีที่ให้โทษ คือ ชมพู ชมพูเลือดหมู ขาว ครีม เหลือง


วันพฤหัสบดี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒)

สัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับกลางวัน 6.00-18.00
#เลขให้คุณ 6, 5
#เลขให้โทษ 3, 2

เลือก #สีเครื่องประดับ #สีเสื้อผ้า #สีของใช้
ให้เหมาะกับแต่ละวัน #daily colour

กลางวัน 6.00-18.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ฟ้า ส้ม
#สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา ชมพู ชมพูเลือดหมู

กลางคืน 18.00-6.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ฟ้า
#สีที่ให้โทษ คือ ชมพู ชมพูเลือดหมู ทอง แดง


วันศุกร์ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒)

สัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับกลางวัน 6.00-18.00
#เลขให้คุณ 2, 6
#เลขให้โทษ 1, 4

เลือก #สีเครื่องประดับ #สีเสื้อผ้า #สีของใช้
ให้เหมาะกับแต่ละวัน #daily colour

กลางวัน 6.00-18.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ขาว ครีม เหลือง น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง
#สีที่ให้โทษ คือ ฟ้า ทอง แดง

กลางคืน 18.00-6.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ทอง แดง
#สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา ส้ม


วันเสาร์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑)

สัญลักษณ์ตัวเลขสำหรับกลางวัน 6.00-18.00
#เลขให้คุณ 5, 8
#เลขให้โทษ 6, 3

เลือก #สีเครื่องประดับ #สีเสื้อผ้า #สีของใช้
ให้เหมาะกับแต่ละวัน #daily colour

กลางวัน 6.00-18.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ ส้ม ดำ เทา
#สีที่ให้โทษ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ฟ้า

กลางคืน 18.00-6.00
#สีที่ค่อนข้างให้คุณ คือ น้ำตาล น้ำเงิน ม่วง ส้ม
#สีที่ให้โทษ คือ ดำ เทา เขียว

 

สนใจติดต่อ ชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำ
Facebook: ครูสอนกรรมฐาน
Line: @srisuwankhomkhum
www.suwankhomkhum.com
02-681-2524, 092-372-4234