หลักสูตร 2 ปี (โสฬสวิชชา) : รายละเอียด รายวิชชา รุ่น 36 รุ่นมหาโชคมหาลาภ (ภาคการศึกษาที่ 1/2561)

 ‪โหราศาสตร์สัจธรรมแนวธรรมชาติ พยากรณ์ตามหลักกฎแห่งกรรม‬ ควบคู่กสิณกรรมฐาน
(หลักสูตร 3 เดือน)

คอร์ส 3 เดือน มีวิชชาดังนี้

– คอร์สปฐมดาราพุทธศาสตร์  

=== โหราศาสตร์สุวรรณโคมคำ(+กสิณสมาธิ) เริ่มต้นด้วยการจับกระแสธาตุพยากรณ์ เลขบัตรประชาชน เลขรถ เลขบ้าน เลขโทรศัพท์ จับยาม+กระทบจิต พยากรณ์สมการพฤติกรรม วาง(ฤกษ์)ยาม จับนิมิตกรรมพยากรณ์+วิธีการแก้วิบากตามกรรมวิธี และพฤติกรรม 3 ทาง (กาย วาจา ใจ) ฯลฯ ===

– เลขศาสตร์

เป็นวิชชาพื้นฐานสำคัญในการศึกษาโหราศาสตร์ทุกประเภท อันว่าด้วยความหมาย คุณลักษณะของดาว คู่ดาว เหมาะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีความรู้ รวมถึงผู้ที่มีพื้นฐานแต่ต้องการแตกฉานในการพยากรณ์ 

 

– หัตถศาสตร์ (ลายมือ)  

สอนพยากรณ์ชาตาชีวิตจากลายมือ โดยอาจารย์เก่ง (อ.สิรภพ อาฒยา) ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ 


– โหราอายุวัฒนะ1   
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก 

 

‪‎คอร์สดอกไม้บายศรี‬ 1 (สัปปายะศิริบุปผา1) 

โดย วิชชาดอกไม้บายศรี 1 เรียนวันอาทิตย์ 09:00-11:30 น.   

 

– คอร์สอักขระเลขยันต์กับชีวิต

โดย อ.เอก ธนกร เปิดสอนในวันอาทิตย์ เวลา 15:15-17:45 น.

 

=== ส่วนในภาคกรรมฐาน 
เป็นการกำหนดรู้รูปนามและคุณสมบัติของธาตุ โดยอเนกประการ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำสมาธิที่ฝึกฝนได้มาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย มีการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการบำบัดสุขภาพโรคภัย เป็นต้น ภาควิชชานี้มีการสอนทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน

– วิชชาพุทธกสิณสมดุลธาตุ  :  เป็นกสิณชั้นต้น ผู้ที่สนใจฝึกกสิณสมาธิสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย มีเรียนวันอาทิตย์ เวลา 12:15-14:45 น.

ดูตารางเรียน และรายละเอียดการสมัคร

 

กลับหน้าแรก