ประมวลภาพงานไหว้บรรพครูบูรพาจารย์ ประจำปี 2559

งานไหว้บรรพครูบูรพาจารย์ และทอดผ้าป่าใหญ่ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ ดินแดนโบราณสุวรรณโคมคำ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งพิธีเบิกรอยพระบาทของสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาฯ