ประมวลภาพงานไหว้พระบรมครูฯ รุ่น 32 (ภาคการศึกษาที่ 3/2559)

งานไหว้พระบรมครูฯ รุ่น 32 ครั้งนี้ มีลูกศิษย์ทั้งเก่าใหม่ ทั้งมาร่วมงานและมาช่วยงาน ทั้งหมดร่วม 300 คน เฉพาะผู้สมัครเรียนก็มีกว่า 200 คนแล้ว ศิษย์เก่าๆ ที่เก่ามากชนิดตั้งแต่รุ่นเลขเดี่ยว นอกจากพากันมาช่วยงานแล้ว ก็ยังมีที่หวนเวียนคืนกลับมาสมัครเรียนวิชชาพิเศษเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วย เช่นรุ่น 9 เป็นต้น โดยหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศทั่วไทย น่าปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวชมรมศิษย์สุวรรณโคมคำทุกหมู่เหล่า ศิษย์หลากหลายทั้งเก่าใหม่ นับรุ่นไม่ถ้วน ตั้งแต่รุ่น 0 กระทั่งถึงรุ่นปัจจุบัน ต่างยินดีกันถ้วนหน้า