บรรยากาศคอร์ส 3 วัน “ไขรหัสเบอร์โทรศัพท์ ปรับชาตาให้รุ่งโรจน์” ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 2560