กำหนดการอบรม “คอร์สไพ่ยิปซี ฉบับสมบูรณ์” วันที่ 13-14-15 ต.ค. 61 ( 3 วันจบ)

กำหนดการอบรม “คอร์สไพ่ยิปซี ฉบับสมบูรณ์”

วันเสาร์ที่  13  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  (วันที่ 1)

9.30-10.30                  ลงทะเบียน

10.30-11.00                กล่าวต้อนรับผู้ปฏิบัติ ประวัติสุวรรณโคมคำ ครูบูรพาจารย์

11.00-11.30                ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า

11.30-14.00                ไพ่ Major 22 ใบ แบบตั้งตรง และกลับหัว

14.00-14.20                ========= พัก 20 นาที =========

14.20-17.45                การวางไพ่แบบ Combo Set ธรรมะ

(พยากรณ์+แก้ไขด้วย – หลักอริยสัจ4 – พรหมวิหาร4 – ฆราวาสธรรม4  – อริยทรัพย์7)

17.45-18.00                กราบพระ

 

วันอาทิตย์ที่  14  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  (วันที่ 2)

9.00-9.15                    กราบพระ

9.15-10.00                  การวางไพ่แบบ Celtic Cross แบบจัดเต็ม

10.00-12.00                รายละเอียดไพ่ 4 ธาตุ , 10 ดวงดาว , 12 ราศี

                                  ดาว 100 ดวง  และการให้ฤกษ์ยามต่างๆ

12.00-13.00                ========= พักรับประทานอาหาร =========

13.00-14.30                สอนไพ่แบบ Minor 56 ใบ แบบตั้งตรง + กลับหัว

14.30-14.45                ========= พัก 15 นาที =========

14.45-17.45                สอนไพ่แบบ Minor 56 ใบ แบบตั้งตรง + กลับหัว (ต่อ)

17.45-18.00                กราบพระ

 

วันจันทร์ที่  15  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  (วันที่ 3)

9.00-9.15                    กราบพระ

9.15-12.00                  การทำนายแบบ 4 ธาตุรวมศูนย์ ด้วยการวางไพ่แบบ Celtic Cross

12.00-13.00                ========= พักรับประทานอาหาร =========

13.00-14.30                ทำนายพื้นดวง และทำนาย 2 ฝั่ง คือ เทวดาครองอายุ ซ้อน แทรก ซ้ำ

14.30-14.45                ========= พัก 15 นาที =========

14.45-15.50                ทำนายพื้นดวง และทำนาย 2 ฝั่ง คือ เทวดาครองอายุ ซ้อน แทรก ซ้ำ (ต่อ)

15.50-16.00                รับประกาศนียบัตร   กราบพระ   ถ่ายรูปร่วมกัน

ฯลฯ