ประมวลภาพการเรียนการสอน 1 เดือนแรก ของรุ่น 36

🎉 วันนี้ครบ 1 เดือน (30 วัน) นับแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนวันแรกของรุ่นนี้มา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 😄 จึงได้ประมวลภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชชาต่างๆ ครบรอบ 1 เดือนแรก ของการเรียนคอร์ส 3 เดือนรุ่นนี้ มาให้ได้ชมกันอย่างจุใจ 🔆

 ชมรมฯ เรามีการประชาสัมพันธ์ไหว้พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัครเรียนวิชชาต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งวิชชาแกนสุวรรณโคมคำ ในระดับต้น ระดับกลาง ระดับผสูงอย่างครบถ้วน และวิชชาพิเศษ 🌟 อันเป็นองค์ประกอบของโสฬสวิชชา และมีการเปิดสอนครบถ้วนตามที่ประชาสัมพันธ์ไว้จริง 🎊 เราเป็นต้นบัญญัติจริง รู้แจ้งแตกฉานจริง มีสิทธิจริง มีวิชชาสุวรรณโคมคำจริง จัดการเรียนการสอนจริง สอนให้นักเรียนมีสัมมา รู้แจ้ง รู้จริง ได้จริง สำเร็จจริง ดังที่มีภาพการเรียนการสอนปัจจุบันของจริง ให้ได้ชมกันอย่างครบถ้วนสวยงามนี้ค่ะ 😁

[embedsocial_album id=”d0abca2704c7f9603d3463dcccb801e272eaf968″]