ปฐวีกสิณ กสิณดิน

ผู้ที่ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมชนะทุกเรื่อง

 earth_kasina

 

                       จิตของมนุษย์ ไม่มีพลังเพราะอวิชชาเข้ามาห่อหุ้ม เพราะตัวตัณหาอุปาทานเข้ามามีอำนาจทางจิตใจ
หากมนุษย์ไม่รู้เท่าทันก็ไหลไปตามกิเลสที่ห่อหุ้มนั้น ยังให้เกิดความทุกข์ตลอดเวลา เมื่อเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะเอาชนะความทุกข์ อย่าให้ความทุกข์มีพลังได้ เราควรที่จะควบคุมให้ทุกข์น้อยลง หรือหมดความทุกข์ไปโดยสิ้นเชิง จึงนับว่าได้สมควรแล้วที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธ ทั้งนี้ เพื่อการเผยแพร่ความเข้าใจในเรืองกรรมฐานเบื้องต้น อันทำให้จิตมีกำลัง เหมือนมนุษย์ผู้มีกำลังดี ย่อมทำการงานได้มาก และบรรลุความสำเร็จของงาน หากจิตของท่านมีกำลังดี ท่านก็สามารถชนะทุกข์ทั้งปวงได้

                  ขั้นตอนฝึกจิต พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางรากฐานไว้ 40 กองกรรมฐาน เพือให้มนุษย์ได้เลือกนำมาฝึกปฏิบัติตามความถนัดแห่งตน เพื่อจะได้เข้าถึงธรรมะในขั้นสูงต่อไป 

                  ปฐวีกสิณกรรมฐานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาแสดงไว้เพื่อให้เป็นทางเลือกในการปฏิบัติตนของท่านในการเดินทางเพิ่มพลังแก่จิตของตัวท่านเอง พึงติดตาม ตามควรแก่เวลาเถิด

 

ด้วยเหตุใดจึงเริ่มต้นด้วยกสิณดิน  

                กสิณดิน (กรรมฐานธาตุดิน) เป็นรากฐาน เป็นความมั่นคงของจิต เป็นความหนักแน่น แข็งแรง ทำให้จิตแข็งแกร่งไปด้วยเพราะได้นำพื้นฐานของดินมาเป็นพื้นฐาน เมื่อจิตได้ฝึกกสิณดิน ก็แข็งแกร่งไม่หวั่นไหวง่าย มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติดี อันเป็นเหตุให้สำเร็จกิจในพระพุทธศาสนาต่อไป   ทั้งนี้ กสิณเป็นของหยาบ ย่อมสัมผัสได้ง่าย

               เริ่มต้น ท่านให้เริ่มจากดินสีอรุณ นำมาแผ่เป็นแผ่นขนาดได้ 1 คืบ กับ 4 นิ้วหรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11 นิ้ว ให้ท่านนำดวงปฐวีกสิณมาสัมผัส ก่อนเริ่มต้น เพื่อจิตจะได้เข้าใจว่า ดินมีสภาพอย่างไร แล้วค่อยเริ่มปฏิบัติ ท่านให้นั่งห่างจากดวงกสิณ เหยียดกำไปหรือเหยียดกำมา (แบบมือหรือกำมือ) เพ่งดวงปฐวีกสิณ แล้วหลับตา ภาพที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับดวงปฐวีกสิณทุกประการ หากแต่ท่านเริ่มต้น อาจไม่เห็นเป็นสีอรุณ ก็อย่าไดท้อใจว่าตนไม่มีบุญวาสนา การที่ภาพกสิณไปเกิดอาจเนื่องมาจาก ได้คาดหวังไว้ว่าจะได้จนเกินไป เป็นกิเลสเลยทำให้ไม่เห็นดวงปฐวีกสิณสักที ยิ่งอยากมากยิ่งไกลมาก จนบางคนเปลี่ยนไปฝึกกสิณกองอื่น ดวงปฐวีกสิณก็มาปรากฏให้เห็นแทน เป็นกสิณโทษไปซะอย่างนั้นเอง

 

earth1

 

                     กสิณโทษ หากท่านได้เพ่งดวงปฐวีกสิณแล้วภาพนิมิตที่เกิดในจิตเป็นสีอื่น หรือเป็นน้ำ ลม ไฟ พระพุทธรูป 
เทพองค์บารมี เหล่านี้ล้วนเป็นกสิณโทษทั้งสิ้น ให้ท่านลืมตามามองใหม่ แล้วหลับตา เมื่อใดที่ภาพของกสิณจะมาด้วยดวงเล็ก 
หรือบูดเบี้ยวน่าเกลียดท่านก็ถือว่าเข้าขั้นของอุคคหนิมิตแล้ว ควรพยายามต่อไป ต่อเนื่อง  

๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ถาม: การที่กำหนดไว้ว่า เริ่มต้นด้วยกสิณดิน บางท่านอาจจะขัดข้องในจิตว่า ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น
 ตอบ: ด้วยเรื่องกระแสธาตุแล้ว ดินมีคุณสมบัติกลบไฟให้ดับได้ ด้วยธาตุดินมีคุณสมบัติให้ไฟดับ
 หากท่านได้ฝึกกสิณไฟแล้วมีความร้อนลุ่ม ไฟค้างจะไม่สบาย ขี้หงุดหงิด เป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ไม่หายท่านควรใช้กสิณดิน กำหนดให้คุมธาตุไฟในกาย ไฟที่ร้อนอยู่ก็จะดับไป